Suport


PsihoProfile este un proiect realizat în parteneriat de


Expert Network – Insipring Web, Mobile and Business Applications


Next Level Research – o echipă de experți practicieni, doctoranzi şi cadre didactice universitare coordonate de prof. univ. dr. Ticu Constantin

Ticu Constantin este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi și predă cursuri cheie în domeniul psihologiei organizaționale, la nivel de licență, master și școlă doctorală.

Director de proiect (3 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale) și membru în 29 de proiecte de cercetare, pentru Ticu interesele de certare din ultimii ani s-au focalizat pe analiza factorilor individuali şi organizaţionali care condiţionează performanţa şi satisfacţia angajaţilor.

Ticu este autor, realizator a peste 66 de articole publicate în reviste de specialitate, a 8 cărţi ştiinţifice (din care 3 volume pe tematica evaluarii psihologice individuale) şi a peste 60 de comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Conducător de doctorat din anul 2009 și Director al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din 2012, Ticu a obținut în 2010 Premiul I la secțiunea „Profesorul anului universitar" la nivel naţional, în cadrul Galei premiilor în Educaţie, Ediţia a II-a. Ticu Constantin este autor al unor proceduri standardizate de diagnoză organizațională (Sistem ECO) și a unui set de probe de evaluare standardizată a personalității.

Înregistrează-te acum

:
:
:
: