PsihoProfile este o platformă de comunicare, evaluare și consultanţă psihologică în serviciul psihologilor practicieni PsihoProfile va fi Viitorul,
Noul mod de oferire si partajare a serviciilor psihologice


PsihoProfile oferă premisele definirii unui nou concept în termeni de servicii oferite psihologilor practicieni, asigurând accesul gratuit și integrat la modulele profesionale utile în organizarea activității profesionale, comunicarea și promovarea profesională sau în formarea și consultanța profesională.

În plus, prin modulul de evaluare psihologică profesională, PsihoProfile propune un nou mod de a planifica și realiza evaluarea psihologică asigurând: accesul simultan la mai multe probe psihologice diferite, costuri de evaluare minimale în condițiile utilizării a 3-4 probe psihologice diferite, rapoarte detaliate cu posibilități de personalizare, accesul la etaloanele si profilurile comparative în regim de sharing etc.

 

COMUNICARE ŞI NETWORKING PROFESIONAL

 • personalizarea unor pagini profesionale utilizate ca suport pentru activitatea profesională
 • definirea profilului profesional și promovarea serviciilor personale către potenţialii clienţi
 • accesul la o reţea de comunicare și consultare cu psihologi practicieni si experți metodologi
 • abonare la cele mai importante ştiri profesionale
 

PLANIFICARE ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

 • setarea agendei profesionale (zilnic/săptămânal/lunar) şi planificarea activităţilor profesionale
 • verificarea status-ului activităţilor trecute (realizat/ nerealizat) și viitoare (atenționare)
 • înregistrarea datelor clienților/ firmelor client şi gestiunea persoanelor evaluate/ consiliate
 • notificarea automată a statusului diferitelor sarcini alocate web clienților (grad de realizare)
 

EVALUARE PSIHOLOGICĂ PROFESIONALĂ

 • selectarea și aplicarea a multiple probe psihologice complementare, la un preţ minimal
 • evaluarea şi gestiunea facilă a datelor evaluării psihologice şi a profilurilor psihologice
 • generarea unor rapoarte psihologice personalizate (antet) şi personalizabile (editabile)
 • accesul ne-restricționat la propriile baze de date şi suport pentru analize statistice
 

CONSILIERE ŞI SUPERVIZARE PROFESIONALĂ

 • formarea şi certificarea online în utilizarea probelor psihologice acreditate
 • supervizarea la distanţă a activităţilor profesionale; coaching profesional
 • lansarea şi coordonarea proiectelor colective de cercetare
 • partajarea de informații profesionale și organizare de biblioteci virtuale
 • aplicații suport pentru programe de formare on-line gratuite

Înregistrează-te acum

:
:
:
: