Probe psihologice disponibile


Inventarul de personalitate Big Five©plus
Care îi este profilul (general) de personalitate?

Inventarul de personalitate  Big Five©plus permite obținerea unui profil de personalitate exhaustiv, un screening complet al personalităţii individuale, atât prin raportare la cei 5 meta-factori (Extraversiune, Agreabilitate, Nevrozism, Conştiinciozitate şi Deschidere) cât, mai ales, prin raportare la cei 30 de factori / fațete ale personalității subsumați celor cinci meta-factori. Având 240 de aserțiuni cu alegere forțată, Big Five©plus  a fost construit în România, calibrat în acord cu modul de a gândi şi acţiona a românilor și validat prin raportare la alte trei probe similare binecunoscute: I.P.I.P. (Goldberg, 1999); DECAS (Sava, 2008) și NEO PI-R (Costa, și McCrae, 1987). 
ACREDITAT de Colegiul Psihologilor din România în ședința Comisiie Metodologice din data de 11.01.2019! Detalii CPR despre ”Modul utilizare Big Five.

                                                                  Raport evaluare Big Five©plus; Raport consiliere Big Five©plus;                                                                Manual Big Five©plus (extrase); Chestionar Big Five©plus F. Răspuns!     Mai multe detalii


Inventarul de personalitate DA 12profile
Care sunt dimensiunile ”accentuate” ale personalității sale?

Inventarul de personalitate DA12profile  (Dimensiuni Accentuate; 12 factori) a fost construit după modelul personalităților accentuate propus de Karl Leonhard (1970), conține 151 de itemi cu răspuns dihotomic (adevărat/ fals) şi permite evaluarea a 12 dimensiuni accentuate ale personalităţii: demonstrativitate, hiperexactitate, hiperperseverență, nestăpânire, hipertimie, distimie, ciclotimie, exaltare, anxietate, emotivitate, dependență și nevrozism. Inventarul DA evaluează acele trăsături psihologice care pot „da farmec” personalității unui angajat și anumite atuuri în plan personal și profesional, dar și anumite vulnerabilități sau ”probleme” relaționale, ele putându-se manifesta şi ca factor perturbator al activității profesionale şi sociale.
                                                                               Raport evaluare DA12profile; Raport consiliere DA12profile;
                                                                        Manual DA12profile (extrase); Chestionar DA12profile(new !) FR!   
Mai multe detalii


Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate (ETP duo)
Care sunt tendințele sale disfuncționale/ ”dizarmonice”? 

Inventarul ETP duo  (Constantin et all., 2018, sub tipar) este un instrument de evaluare a tulburărilor de personalitate (dezvoltări dizarmonice ale personalităţii) din perspectiva a două modele concurente (”duo”) în diagnostic: DSM V. si ICD 10. ETPduo conține 132 de itemi și permite evaluarea predispozițiilor individuale pentru 11 tulburări de personalitate (paranoidă, schizoidă, schizotipală, antisocială/ disocială, borderline, impulsivă, narcisistă, histrionică, evitantă, dependentă și obsesiv-compulsiv/ anankastă) și pentru manifestările de tip anxios și depresiv. 
                                                                                  Raport evaluare ETPChestionar ETP (new) FR!
  Mai multe detalii


Chestionarul  Stimei de Sine (ASSI)
Ce părere are despre sine?

Chestionarul ASSI (Autodepreciere, Stima de Sine, Infatuare) este o probă standardizată de evaluare a stimei de sine, alcătuită din 45 de itemi, aserțiuni cu 4 variante de răspuns. Chestionarul permite atât evaluarea stimei de sine "normale" (cu valori mai scăzute sau mai înalte, dar încadrate între limitele normalității), cât și evaluarea stimei de sine cu valențe ”accentuate”: autodeprecierea și infatuarea.

                                                     Raport de evaluare ASSI, Raport de consiliere ASSI, Chestionar ASSI 

Mai multe detalii


Chestionarul  Stilului de Muncă (SM)
Cum îi place/ obișnuiește să muncească?

Chestionarul SM (Constantin & all, 2010) este format din 70 de itemi dihotomici și permite evaluarea a 10 caracteristici psihologice, relevante pentru conduita angajaților la locul de muncă. În funcție de opțiunile lor pentru unul cei doi poli a 10 dimensiuni bipolare, poate fi definit un ”profil individual” relevant pentru contextul muncii (un stil de muncă): Adaptativ  – Inovativ, Planificat – Spontan, Dependent – Independent, Individualist – Colectivist, Implicat – Detașat, Intuitiv – Analitic, Inductiv – Deductiv, Impulsiv – Controlat, Adaptat – Dezadaptat, Demotivat – Motivat.
                                                                        Raport evaluare SM; Raport consiliere SM; Chestionar SM     Mai multe detalii


Chestionarul Toleranței la Incertitudine (TI)
Care este toleranța sa față de  incertitudine/ ambiguitate?

Chestionarul toleranței la incertitudine (TI) permite evaluare preferințelor individuale de raportare la situațiile profesionale complexe, marcate fie de o incertitudine minimă (control), fie de o mare incertitudine (explorare) (Constantin, 2018, sub tipar). Scorurile pe axa toleranță mică - toleranța mare la incertitudine rezultă din răspunsurile oferite la 42 de itemi dihotomici (alegere forțată), prin combinația a șase factori  exprimând preferințele individuale pentru: claritatea vs. complexitatea sarcinilor, normativitatea vs. libertatea în acțiune, familiaritatea vs. diversitatea contextului, nesiguranța vs. încrederea profesională, monocronia vs. policronia atențională, rigiditatea vs. flexibilitatea comportamentală.
                                                                    Raport evaluare TI; Raport de consiliere TI, Chestionar TI (new)
 
Mai multe detalii


Scala Persistenței Motivaționale (SPM)
Cât de persistent(ă) este d.p.d.v. motivațional?

Scala Persistenței Motivaționale (SPM) permite evaluarea persistenței motivaționale înțeleasă ca fiind predispoziția individuală de a persista motivațional în efortul direcționat spre atingerea unui scop, de a găsi resursele motivaționale necesare pentru atingerea obiectivelor pe termen lung (Constantin et al., 2011). Versiunea scurtă a SPM (old version) este formată din 18 de itemi și permite evaluare a trei factori (b, d, e), în timp ce versiunea lungă SPM (new version) este formată din 42 de itemi și asigură evaluarea predispoziție/ tendințelor individuale legate de: a) stabilirea de scopuri pe termen lung; b) urmărirea de scopuri pe termen lung; c) planificarea sarcinilor curente; d) urmărirea sarcinilor curente și e) reamintirea scopurilor neatinse.   
                                                                         Raport evaluare SPM; Raport consiliere SPM; Chestionar SPM
                        Raport evaluare SPM (new); Raport consiliere SPM (new); Chestionar SPM 42 2018 (new) Mai multe detalii


Chestionarul implicării motivaționale (IM)
Ce îl /o atrage, îl/o face să se implice motivațional?

Chestionarul I.M. (Implicare Motivațională) surprinde specificul implicării motivaționale individuale, vizibilă prin preferințele sau tendințele unei persoane de a fi motivată de anumite scopuri finale (plăcere, recompensă, provocare, recunoaștere)  sau, altfel spus, de a fi atrasă de anumite tipuri de obiective motivaționale (egocentrice, instrumentale, internaliste sau sociale) (Constantin et al., 2008). Chestionarul I.M. este format din 44 de intemi, cu două variante de răspuns (”Adevărat” și ”Fals”) și asigură evaluarea preferințelor individuale spre fiecare dintre cele 4 forme de implicare motivațională și estimarea dominanțelor motivaționale intrinseci (plăcere, provocare) sau extrinseci (recunoaștere, recompensă). 
                                                  Raport de evaluare IM, Raport de consiliere IM, Chestionar IM      Mai multe detalii


Chestionarul Stilului de Relaționare Socială (SRS)
Cum îi place/ obișnuiește să relaționeze cu ceilalți?

Chestionarul SRS (Stil de Relaţionare socială) permite evaluarea stilului personal de raportare la situațiile care presupun interacțiune socială și comunicare (directă sau mediată on-line)  (Constantin & all, 2018). În cadrul chestionarului SRS, prin itermediul a 60 de itemi cu alegeri bipolare, este identificat stilul de relaționare socială, rezultant al combinării a 6 dimensiuni, preferințe  psihologice referitoare la:  networking-ul relațional;  cooperarea în echipă; managementul conflictului; autoevaluarea socială; strategia de persuasiune și atașamentul emoțional fața de grup
                                                                                                           Raport evaluare SRS; Chestionar SRS
  Mai multe detalii


Chestionarul Inteligenței Emoționale (INEM)
Care îi este profilul inteligenței emoționale?

Chestionarul  INEM (INteligență EMoțională) permite evaluarea inteligenței emoționale, a capacității individuale de a recunoaște și folosi cu eficienţă emoțiile proprii sau ale celorlalți, atât în plan social cât şi în cel profesional. Chestionarul conține 40 de itemi cu răspuns dihotomic și asigură evaluarea a  4 factori/ fațete ale inteligenței emoționale: 1. înțelegerea emoțiilor personale; 2. înțelegerea emoțiilor celorlalți; 3. reglarea propriilor emoții; 4. reglarea emoțiilor celorlalți. Un factor suplimentar - 5. dezirabilitate socială - este folosit ca scală de control al tendinței de fațadă (scoruri mari).                                                                                                                                                                              Raport evaluare INEM; Raport consiliere INEM; Chestionar INEM        Mai multe detalii


Chestionarul Dezirabilității Sociale (DS)
Cum se prezintă în fața celorlalți?

Chestionarul DS este o probă standardizată de evaluare psihologică care permite evaluarea a trei dimensiuni psihologice relevante pentru evaluarea dezirabilității sociale: amăgirea de sine, managementul impresiilor (Paulhus, 1984) și utilitate socială (Beauvois, 1995). Alcătuit din 45 de itemi, chestionarul permite identificarea tendințelor individuale spre falsificarea răspunsurilor auto-evaluative specifice interviului sau evaluării psihologice.
                                                                 Raport evaluare DS, Raport consiliere DS, Chestionar DS    Mai multe detalii


Inventarul de personalitate pentru DSM-5 (PID-5 – Adult)
Care sunt posibilele sale tendințe dezadaptative?

Inventarul de personalitate pentru DSM-5 (PID-5 – Adult), permite evaluarea posibililor tendințe dezadaptative sau disfuncționale și a fost dezvoltat sub egida APA (American Psychiatric Association) pentru a fi folosit în paralel cu interviul inițial al pacientului și pentru monitorizarea evoluției pacientului.  
PID - 5 Adult este un chestionar pe bază de autoraportare, pentru adulții în vârstă de peste 18 de ani, este format din 220 de itemi (aserțiuni) și asigură evaluarea a  25 de trăsături dezadaptative, 10 trăsături dezadaptative nespecifice unui domeniu (asumarea de riscuri; limitare afectivă; perfecționism rigid; perseverare; submisivitate; suspiciune; nevoia de atenție; duritate; deprimare; ostilitate)  și  15 trăsături dezadaptative grupate în cinci domenii/ trăsături negative (polul negativ) a celor cinci factori ai personalității ai  Big Five Model: Afect negativ (nevrozism +), Detașare (introversiune – ), Antagonism (agreabilitate – ), Dezinhibare (conștiinciozitate –) și Psihoză (deschidere +) Mai multe detalii


document Formulare de interviu
Date generale sociale sau psihologice

Formularele de interviu (pentru domeniile clinic, organizațional sau educațional) permit înregistrarea informațiilor relevante pe parcursul sau consecutiv realizării unui interviu sau a unei intervenții psihologice. Definite pe "capitole" si "teme" subsumate acestor capitole formularele ele pot fi completate selectiv (numai pe anumite secțiuni), re-actualizate (cu ocazia fiecărei ședințe de interviu, consiliere sau psihoterapie), salvate sau imprimate ori de câte ori este necesar.

Înregistrează-te acum

:
:
:
: