document Inventarul DA©13profile
Dimensiunile Accentuate


Inventarul DA©13profile(Constantin et al. 2008b) a fost construit în intervalul 2005 – 2009 după modelul dimensiunilor accentuate propus de Karl Leonhard (1970), conţine 151 de itemi cu răspuns dihotomic (adevărat/ fals) şi permite evaluarea a 13 dimensiuni accentuate ale personalităţii: demonstrativitate, hiperexactitate, hiperperseverenţă, nestăpânire, hipertimie, distimie, ciclotimie, exaltare, anxietate, emotivitate, dependență, nevrozism şi dezirabilitate.

Inventarul DA©13profile evaluează acele trăsături psihologice care pot "da farmec" personalităţii unui angajat, pot funcţiona chiar ca atuuri personale sau profesionale dar, de multe ori, semnalează o personalitate cu "probleme", ele putându-se manifesta şi ca factor perturbator al activităţii profesionale şi sociale. În opinia autorilor, evaluarea trăsăturilor accentuate este necesară atât în evaluarea psihologică periodică ce ţine de medicina muncii (identificarea posibilelor aspecte vulnerabile ale personalităţii) cât şi în procesul de selecţie profesională (evidenţierea atuurilor şi a punctelor slabe ale candidaţilor prin raportare la solicitările locului de muncă).

Într-un studiu realizat pe un lot de 762 de subiecţi (Constantin, et al., 2010), analiza consistenţei interne şi a fidelităţii test-retest ale Inventarului DA©13profile s-a realizat în paralel cu cele ale chestionarului P.A. (Personalităţi Accentuate), versiunea românească a unui chestionar similar construit în limba germană de H. Schmieschek (1970). Datele empirice pun în evidenţă coeficienţi buni de consistenţă internă şi de stabilitate test-retest pentru Inventarul DA©13profile (Constantin et al. 2008), dar nesatisfăcători pentru chestionarul P.A. (H. Schmieschek, 1970). În plus din aceste studii rezultă că Inventarul DA©13profile are o bună consistenţă internă pe factori şi stabilitate test-retest, în timp ce proba P.A. (H. Schmieschek, 1970) are probleme atât în ceea ce priveşte consistenţa internă cât şi în ceea ce priveşti fidelitatea test-retest. Conform acestor date, calităţile psihometrice ale Inventarului DA©13profile sunt superioare celor evaluate de chestionarul P.A., luat ca reper comparativ.

În interpretarea datelor Inventarului DA©13profile sunt considerate semnificative doar scorurile care depăşesc pragul de 7 (etalon in decile). Valorile sub acest prag nu au nici o relevanţă (nu ne spun nimic despre subiect)! Pană la nivelul 8 (inclusiv), scorurile pot fi interpretate ca posibile tendinţe, fără a fi considerate în mod cert disfuncţionale, dacă nu sunt confirmate de rezultatele la alte probe sau evaluări. Valorile de nivel 9 sau 10 semnalează o dimensiune "accentuată", vizibilă în comportamentul zilnic al persoanei evaluate, dimensiune care, de cele mai multe ori, funcţionează ca un factor perturbator al activităţii personale şi profesionale. Valenţa dezadaptativă a unei astfel de dimensiuni accentuate depinde atât de specificul profesiei cât şi de capacitatea persoanei de a conştientiza şi supracompensa acea tendinţă (detalii suplimentare în "Manualul Inventarului DA"!)

În cazul Inventarului DA©13profile, scorurile apropiate de valoarea 10 la două sau mai multe dimensiuni pot indica şi o "personalitate accentuată", etichetată deseori ca fiind şi "dificilă", cu dominate de personalitate particulare sau cu "probleme comportamentale" evidente. Concluzii certe pot fi formulate numai după verificarea sau coroborarea rezultatelor obţinute de la Inventarului DA©13profile cu cele obținute prin intermediul altor probe de evaluare psihologică sau prin realizarea unor interviuri aprofundate.
Referințe