Ai acces la 30 de instrumente psihologice clinice, organizaționale sau vocaționale!


Inventarul de personalitate Big Five©plus
Care îi este profilul (general și exhaustiv) de personalitate?

Inventarul de personalitate  Big Five©plus (Constantin et al., 2008/2010) permite obținerea unui profil de personalitate exhaustiv, un screening complet al personalităţii individuale, atât prin raportare la cei 5 meta-factori (Extraversiune, Agreabilitate, Nevrozism, Conştiinciozitate şi Deschidere) cât, mai ales, prin raportare la cei 30 de factori / fațete ale personalității subsumați celor cinci meta-factori. Având 240 de aserțiuni cu alegere forțată, Big Five©plus  a fost construit în România, calibrat în acord cu modul de a gândi şi acţiona a românilor și validat prin raportare la alte trei probe similare cu notorietate: I.P.I.P. (Goldberg, 1999); DECAS (Sava, 2008) și NEO PI-R (Costa, și McCrae, 1987). 
ACREDITAT de Colegiul Psihologilor din România în ședința Comisiei Metodologice din data de 11.01.2019! Detalii C.P.R. despre ”Modul utilizare Big Five©plus. Mai multe detalii


Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate (ETP duo)
Care sunt tendințele sale disfuncționale/ ”dizarmonice”? 

Inventarul ETP duo  (Evaluarea Tulburărilor de Personalitate) este un instrument de evaluare a tendințelor/ tulburărilor de personalitate (dezvoltări dizarmonice ale personalităţii) din perspectiva a două modele concurente (”duo”) în diagnostic: DSM-5. si ICD-10. Chestionarul ETPduo (Constantin & Nicuță, 2022), conține 131 de itemi și permite evaluarea tendințelor sau predispozițiilor individuale pentru 11 tulburări de personalitate (paranoidă, schizoidă, schizotipală, antisocială/ disocială, borderline, impulsivă, narcisistă, histrionică, evitantă, dependentă și obsesiv-compulsiv/ anankastă) și pentru manifestările de tip anxios și depresiv. 
ACREDITAT de Colegiul Psihologilor din România în ședința Comisiei  Metodologice din data de 27.10.2023. Detalii pe pagina CPR dedicată metodologiilor acreditate: Inventarul ETPduo! Mai multe detalii


Inventarul Dimensiunilor Accentuate DA 12profile
Care sunt dimensiunile ”accentuate” ale personalității sale?

Inventarul de personalitate DA12profile  (Dimensiuni Accentuate) a fost construit după modelul personalităților accentuate propus de Karl Leonhard (1970), conține 151 de itemi cu răspuns dihotomic (adevărat/ fals) şi permite evaluarea a 12 dimensiuni accentuate ale personalităţii: demonstrativitate, hiperexactitate, hiperperseverență, nestăpânire, hipertimie, distimie, ciclotimie, exaltare, anxietate, emotivitate, dependență și nevrozism (Constantin et al., 2010). Inventarul DA evaluează acele trăsături psihologice care pot „da farmec” personalității unui angajat și anumite atuuri în plan personal și profesional, dar și anumite vulnerabilități sau ”probleme” relaționale, ele putându-se manifesta şi ca factor perturbator al activității profesionale şi sociale. Mai multe detalii


Chestionarul Big Five©plus_short
Care este profilul (sintetic/ de bază) al personalității? 

Chestionarul Big Five©plus_short, prin intermediul a 90 de itemi dihotomici, permite evaluarea celor 5 meta-factori ai personalității și estimarea tendințelor spre cele 30 de fațete subsumate celor 5 meta-factori. Fiind construit din itemii Chestionarului Big Five©plus (Constantin et al., 2008/2010), pe baza analizelor realizate pe un eșantion de 15 000 de evaluări din PsihoProfile, Chestionarul Big Five©plus_short permite realizarea unui screening rapid, în doar 10 - 15 minute, a personalității individuale. Cei 90 de itemi se prezintă sub formă de afirmații cu două posibile variante de răspuns (alegere forțată), incluzând și o variantă de răspuns intermediară (”?”) pentru nehotărâți sau cei care nu se regăsesc în nici una dintre cele două variante dihotomice. Mai multe detalii


Inventarul Credințelor Primare (PI - Primal Beliefs Inventories) 
Care îi sunt credințele primare despre lume și viață?

Inventarul PI (Primal Beliefs Inventories) a fost creat și validat de o echipă condusă de C.D.W. Clifton (Clifton, Park, Baker & all, 2019) și permite evaluarea credințelor generale despre lume și viață, credințe pe care o persoană le are despre lumea în care trăiește și care i-ar putea influența dezvoltarea personalității și starea sa de bine. Varianta în limba română a Inventarului PI este formată din 145 de itemi cu răspuns pe scală Likert în 6 trepte (de la 1-,,Acord puternic” la 6- ,,Dezacord puternic”) asigurând evaluarea a 22 de dimensiuni psihologice distincte (credințe despre lume și viață), grupate în 3 mari clase / categorii (Lumea este ... ”sigură” vs. ”periculoasă”; ”incitantă” vs. ”anostă”  sau ”însuflețită” vs. ”mecanicistă”) toate subsumate unui factor general care descrie o credință generală despre lume în sensul că (la polul pozitiv!) lumea este un loc minunat, frumos, fascinat, abundent, sigur, plin de înțeles, ușor de îmbunătățit și în progres.... Mai multe detalii


Chestionarul Percepțiilor și Atitudinilor despre Sine (PAS)
Care îi sunt percepțiile despre sine și despre relațiile cu ceilalți? 

Chestionarul PAS (Percepții și Atitudini despre Sine) permite evaluarea patru aspecte definitorii pentru înțelegerea profilului psihologic al unei persoane și pentru estimarea tendinței acesteia de a fi sinceră sau de a deforma răspunsurile oferite:  imaginea de sine (stimă de sine, auto-eficacitate, realizare), tendința de fațadă (auto-amăgire, auto-prezentare, exagerare), auto-devalorizarea (recunoștință(–), regrete, auto-depreciere) și  integritatea morală ( sinceritate, onestitate, moralitate).  Fiecare dintre cele 4 dimensiuni ale Chestionarului PAS este evaluată prin intermediul a 21 de itemi, grupați în câte trei factori. Scoruri mari extreme la primele trei scale ale Chestionarului PAS ne atrag atenția asupra unor posibile deformări pozitive (fake good) sau negative (fake bad) ale rezultatelor finale la inventarele de personalitate, în timp ce scorurile mari (extreme) la scalele ”Integrității morale” ne pot pune în gardă îl legătură cu sinceritatea, onestitatea și flexibilitatea morală a persoanei evaluate. Mai multe detalii


Chestionarul  Bright Side of Personality” (BRI)
Care îi sunt dominatele ”luminoase” ale personalității sale?

Chestionarul BRI (”BRIght side of personality”), vizează acele dimensiuni psihologice care dau farmec și valoare personalității individuale: încrederea în oameni și în intențiile lor bune, aprecierea sau admirația pentru reușitele celorlalți, generozitatea și autenticitatea în relațiile cu ei, emoțiile pozitive și exprimare lor deschisă, cultivarea unor relații pozitive cu ceilalți, angajamentul și implicare personală, atribuirea de sens și scop vieții personale și sentimentul realizării și împlinirii personale, empatia în relațiile interpersonale, compasiunea față de semeni și altruism-ul în relațiile cu ceilalți etc.(Constantin et al. 2023). Prin intermediul a 64 de itemi sunt evaluate cele 11 dimensiuni psihologice pozitive, dimensiuni definitorii pentru partea pozitivă, luminoasă a naturii umane, dimensiuni care pot fi subsumate sintagmei ”bright side of personality”.  Mai multe detalii


Inventarul punctelor forte de caracter (VIA-IS-R)
Care îi sunt principalele calități, virtuți sau puncte forte?

Inventarul punctelor forte de caracter (VIA-IS-RSeligman & Peterson, 2018) este focalizat pe analiza virtuților și ”punctelor forte” individuale apreciate în diferite culturi și contexte de viață, pe aspectele pozitive ale personalității, asociate cu funcționarea optimă și starea de bine (https://www.viacharacter.org/research/findings). Chestionarul VIA Inventory of Strengths (VIA-IS-R) este format din 192 de aserțiuni și permite evaluarea a 24 de forțe (pozitive) de caracter grupate în 6 virtuți fundamentale, virtuți considerate universale în diferite culturi și societăți:  Înțelepciune, Curaj, Umanitate, Dreptate, Temperanță  și  Transcendență. Inventarul VIA are aplicații practice în diverse contexte, inclusiv școli, organizații, terapie și dezvoltare personală, contribuind la promovarea unei perspective mai pozitive asupra psihologiei umane, concentrându-se pe cultivarea punctelor forte individuale și pe îmbunătățirea stării de bine generale. Mai multe detalii


Chestionarul Vulnerabilității la Inadaptare (VI)
Care îi sunt vulnerabilitățile sau riscu de inadaptare?  

Chestionarul VI  (Vulnerabilitate la Inadaptare) permite evaluarea unor dimensiuni sau factori după care poate fi descrisă o personalitate cu ”vulnerabilitate la inadaptare”. Chestionarul VI conține 44 de itemi și permite evaluarea a 7 trăsături psihologice care pot fi asociate cu posibile dificultăți sau deficiențe legate integrarea socio-profesională: instabilitate emoțională, experințe distorsionate, identitate deficitară, relaționare disfuncțională, impulsivitate necontrolată, empatie deficitară și intimitate problematică. Chestionarul V.I. este util în identificarea persoanelor cu risc crescut de inadaptare și, prin asociere cu alte date relevante (performanță școlară, conduite deviante, depresie, bullying etc.), în identificarea vulnerabilităților și în stabilirea strategiilor eficiente de prevenire sau de intervenție curativă.  Mai multe detalii


Chestionarul Vulnerabilității și rezilienței la Adicții (VrA)
Care îi sunt potențialele vulnarabilități la dependente/ adicții?

Chestionarul VrA (Vulnerabilitate și reziliență la Adicții), permite evaluarea unor dimensiuni după care se poate descrie o personalitate cu vulnerabilitate la dependențe/ adicții, trăsături psihologice care, în studiile științifice empirice, au fost frecvent asociate cu diferite tipuri de dependențe (dependență fizică sau psihologică de o substanță/ un comportament riscant) sau adicții (căutarea și folosirea compulsivă a unei substanțe/ unui comportament riscant). Chestionarul VrA conține 66 de itemi și permite evaluarea a 6 dimensiuni psihologice asociate cu vulnerabilitatea la adicții (căutarea de senzații, autocontrol scăzut, intoleranță la disconfort, evitare emoțională, dorința de evadare din realitate și nevoia de gratificare imediată) și 4 factori considerați factori protectori sau asociați cu o bună reziliență în fața dependențelor sau comportamentelor adictive (reziliența emoțională, suport social perceput, flexibilitate cognitivă și auto-eficacitate). Mai multe detalii


Inventarul Atypical Personality Traits (APT)
Care îi sunt tendințele ”atipice” dominante? 

Inventarul APT (Atypical Personality Traits) permite identificarea unor profiluri atipice de personalitate, de la cele care definesc ”personalitățile eroice”, la cele care sunt caracteristice ”personalităților dificile”. Inventarul APT a fost construit prin raportare la descrierile din sistemele de diagnostic DSM-V și ICD-10, cele care se referă la ”tendințele dizarmonice”/ tulburările de personalitate (Constantin & Nicuță, 2022). Chestionarul APT conține 122 de itemi (+ 4 itemi de control pentru versiunea online) și permite identificarea tendințelor pentru ”Personalitatea atipică: ”Rebelă”, ”Solitară”, ”Dramatică”, ”Emoțională”, ”Perfecționistă”, ”Supusă”, ”Timidă”, ”Excentrică”, ”Justițiară”, ”Narcisistă”, ”Impulsivă”, ”Anxioasă” sau ”Depresivă”. Pentru aceste tendințe/ trăsături atipice de personalitate sunt oferite câteva sugestii/ recomandări generale, direcții de acțiune de la care se poate porni, fie în activități de autodezvoltare personală  fie în intervenții specializate de tip consiliere, mentorat sau coaching. Mai multe detalii


Chestionarul ”Dark Side of Personality” (DSP)
Care îi sunt tendințele ”întunecate” ale personalității sale?

Chestionarul DSP (Dark Side of Personality) este format dintr-o compilație de scale grupate în jurul ”dark side of personality”, având la bază itemii unor scale consacrate la nivel internațional (la care se adaugă și itemi proprii), scale verificate în studii empirice recente și grupate într-un instrument unitar. Prin intermediul a 62 de itemi, sunt evaluate 2 trăsături unidimensionale -  integritatea și căutarea riscului - și două trăsături multidimensionale: manipularea (cu subfactorii machievelism, psihopatie, narcisim și sadism) și agresivitatea (cu subfactorii ostilitate, furie, agresivitate fizică și agresivitate verbală. Chestionarul DSP poate fi util în practica clinică (evaluare clinică, managementul furiei etc.) sau în evaluarea psihologică periodică/ medicina muncii (de exemplu pentru obținerea permisului de port armă). Mai multe detalii


Inventarul de personalitate pentru DSM-5 (PID-5 A full)
Care sunt posibilele sale tendințe/ ”trăsături dezadaptative”?

Inventarul de personalitate PID-5 A full (Personality Inventory for DSM-5), permite evaluarea posibililor tendințe dezadaptative sau disfuncționale ale unei persoane și a fost dezvoltat sub egida APA (American Psychiatric Association - https://tinyurl.com/APA-PID-5-Adults), pentru a fi folosit în paralel cu interviul inițial al pacientului și pentru monitorizarea evoluției pacientului. Versiunea în limba română a Chestionarului PID - 5  (Constantin, Nicuță & Grădinaru, 2021) este formată din 224 de itemi (aserțiuni) și asigură evaluarea a  25 de trăsături dezadaptative (+ 5 domenii de evaluare/ meta-factori) dintre care 10 trăsături dezadaptative nespecifice unui domeniu (asumarea de riscuri; limitare afectivă; perfecționism rigid; perseverare; submisivitate; suspiciune; nevoia de atenție; duritate; deprimare; ostilitate)  și alte 15 trăsături dezadaptative grupate în cinci domenii/ trăsături negative (polul negativ) a celor cinci factori ai personalității ai  Big Five Model: AFECT NEGATIV (Nevrozism +), DETAȘARE (Introversiune –),  ANTAGONISM (Agreabilitate – ), DEZINHIBARE (Conștiinciozitate –) și PSIHOZĂ (Deschidere +). Mai multe detalii


Chestionarul PID-5 Adulți, versiunea sintetică (PID-5A brief)
Care sunt posibilele dimensiuni / domenii  dezadaptative?

Chestionarul PID-5A brief este versiunea sintetică (25 de itemi) a Inventarului de personalitate PID-5 (220 itemi), propus de APA (American Psychiatric Association) ca model alternativ de diagnostic la DSM - V. Chestionarul PID-5A brief permite evaluarea polilor negativi și dezadaptativi, derivați din  Big Five ModelAfect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și Psihoză. Chestionarul PID-5A brief este format din 25 de itemi, pe bază de auto-raportare, analiza statistică a răspunsurilor permițând estimarea gradului de dezvoltare a celor cinci dimensiuni dezadaptative și reprezentarea lor grafică pe o scală în 4 trepte, de la ”0” - absența unor tendințe, la ”3” -  tendințe dezadaptative evidente, trăsături disfuncționale prezente sau perturbare severă.  Mai multe detalii


Chestionarul PID-5 Adulți, versiunea scurtă (PID-5A short)
Care îi sunt posibilele tendințe dezadaptative? 

Chestionarul PID-5A short este versiunea scurtă (104 de itemi) a Inventarului de personalitate PID-5, propus de APA (American Psychiatric Association) ca model alternativ de diagnostic la DSM - V. . Chestionarul PID-5A short  asigură evaluarea a 20 de trăsături dezadaptative (+ 5 domenii de evaluare/ meta-factori) grupate în cinci domenii/ trăsături negative (polul negativ) a celor cinci factori ai personalității ai  Big Five Model: AFECT NEGATIV (Nevrozism +), DETAȘARE (Introversiune – ), ANTAGONISM (Agreabilitate – ), DEZINHIBARE (Conștiinciozitate –) și PSIHOZĂ (Deschidere +). Mai multe detalii


Chestionarul  Stilului de Muncă (SM)
Cum îi place sau obișnuiește să muncească?

Chestionarul SM (Stil de Muncă) este format din 70 de itemi dihotomici și permite evaluarea a 10 caracteristici psihologice, relevante pentru conduita angajaților la locul de muncă (Constantin & all, 2010). În funcție de opțiunile lor pentru unul cei doi poli a 10 dimensiuni bipolare, poate fi definit un ”profil individual” relevant pentru contextul muncii (un stil de muncă): Adaptativ – Inovativ, Planificat – Spontan, Dependent – Independent, Individualist – Colectivist, Dedicat – Detașat, Relaxat – Tensionat, Impulsiv – Controlat, Intuitiv - Analitic, Adaptat – Dezadaptat, Demotivat – Motivat. Prin combinația lor, aceste dimensiuni determină un stil personal de a îndeplini sarcinile profesionale, o modalitate unică, specifică fiecărei persoane, de a se raporta la obiectivele profesionale (individuale și organizaționale) și de a (re)acționa în context profesional.  Mai multe detalii


Chestionarul Toleranței la Incertitudine (TI)
Care este toleranța sa față de  incertitudine/ ambiguitate?

Chestionarul TI (Toleranță la Incertitudine) permite evaluare preferințelor individuale de raportare la situațiile profesionale complexe, marcate fie de o incertitudine minimă (control), fie de o mare incertitudine (explorare) (Constantin, 2020, sub tipar). Scorurile pe axa toleranță mică - toleranța mare la incertitudine rezultă din răspunsurile oferite la 42 de itemi dihotomici (alegere forțată), prin combinația a șase factori  exprimând preferințele individuale pentru: claritatea vs. complexitatea sarcinilor, normativitatea vs. libertatea în acțiune, familiaritatea vs. diversitatea contextului, nesiguranța vs. încrederea profesională, monocronia vs. policronia atențională, rigiditatea vs. flexibilitatea comportamentală. Mai multe detalii


Chestionarul Stilului de Relaționare Socială (SRS)
Cum îi place/ obișnuiește să relaționeze cu ceilalți?

Chestionarul SRS (Stil de Relaţionare Socială) permite evaluarea stilului personal de raportare la situațiile care presupun interacțiune socială și comunicare (directă sau mediată on-line)  (Constantin & all, 2022). În cadrul chestionarului SRS, prin intermediul a 48 de itemi cu alegeri bipolare, este identificat stilul de relaționare socială, rezultant al combinării a 6 dimensiuni, preferințe  psihologice referitoare la:  network-ing-ul relațional;  cooperarea în echipă; managementul conflictului; autoevaluarea socială; strategia de persuasiune și atașamentul emoțional fața de grup. Mai multe detalii


Chestionarul Trebuințelor Motivaționale (TM7)
Care îi sunt nevoile/ trebuințele motivaționale bazale?

Chestionarul TM (Trebuințe Motivaționale) vizează surprinderea principalelor trebuințe/ nevoi motivaționale, cele care stau la baza motivațiilor și deciziilor profesionale. Sunt vizate nevoile/ trebuințele descrise inițial în piramida lui A. H. Maslow (1943 ) confirmate și re-operaționalizate în modele propuse de C.P. Alderfer (1969), D. McClelland (1970), R. M. Ryan & E. L. Deci, 2001) E. de Jager Meezenbroek (2012) sau S. B. Kaufman (2018).Chestionarului TM conține 56 de itemi și permite identificarea a șapte trebuințe/ nevoi bazale, trebuințe de: subzistență (securitate), apartenență (relaționare), expertiză (competență); conducere (autonomie), moralitate (corectitudine), spiritualitate (transcendență) și autorealizare (actualizare de sine). Mai multe detalii


Chestionarul de Evaluare a Persistenței Motivaționale (EPM)
Cât de persistent(ă) este d.p.d.v. motivațional?

Chestionarul EPM /SPM (Evaluarea Persistenței Motivaționale) permite evaluarea persistenței motivaționale înțeleasă ca fiind predispoziția individuală de a persista motivațional în efortul direcționat spre atingerea unui scop, de a găsi resursele motivaționale necesare pentru atingerea obiectivelor pe termen lung (Constantin et al., 2011). Chestionarul EPM este format din 30 de itemi vizând identificarea a șase factori: ambiție (stabilirea de obiective ambițioase), determinare (urmărirea scopurilor pe termen lung); planificare (pregătirea activităților zilnice); implementare (realizarea sarcinilor zilnice); recurență (reactualizarea scopurilor neatinse) și autodisciplină (respectarea planificărilor și angajamentelor). Mai multe detalii


Chestionarul Implicării Motivaționale (IM)
Ce îl /o atrage, îl/o face să se implice motivațional?

Chestionarul I.M. (Implicare Motivațională) surprinde specificul implicării motivaționale individuale, vizibilă prin preferințele sau tendințele unei persoane de a fi motivată de anumite scopuri finale (plăcere, recompensă, provocare, recunoaștere)  sau, altfel spus, de a fi atrasă de anumite tipuri de obiective motivaționale (egocentrice, instrumentale, internaliste sau sociale) (Constantin et al., 2008). Chestionarul I.M. este format din 44 de itemi, cu două variante de răspuns (”Adevărat” și ”Fals”) și asigură evaluarea preferințelor individuale spre fiecare dintre cele 4 forme de implicare motivațională și estimarea dominanțelor motivaționale intrinseci (plăcere, provocare) sau extrinseci (recunoaștere, recompensă). Mai multe detalii


Chestionarul Leadership-ului  Tranzacțional - Transformațional  (LTT)
 Care îi este stilul de conducere preferat?

Chestionarul LTT (Leadership Tranzacțional - Transformațional), permite evaluarea preferinței individuale pentru un stil de leadership de tip  ”tranzacțional” (creează un mediu controlat și predictibil, standardizând activitățile, promovând respectarea procedurilor și planificărilor, focalizându-se pe atingerea obiectivelor etc.) sau ”transformațional” (creează un mediu dinamic și stimulativ, personalizând activitățile, promovând inițiativa și conduitele inovative, focalizându-se pe dezvoltarea angajaților etc.). Chestionarul LTT conține 41 itemi, prezentați sub formă de afirmații cu două posibile variante de răspuns (alegere forțată!). Specificul stilului de conducere personal și tendința spre unul dintre două forme de leadership este evaluată prin intermediul a  11 sub-scale, fiecare dintre acestea surprinzând plasarea spre una dintre aceste două tendințe principale. Mai multe detalii


Chestionarul Determinanți ai Schimbărilor în Carieră (DSC)
Care îi sunt motivele și cât de decis este pentru o schimbare profesională? 

Chestionarul DSC  (Determinanți ai Schimbărilor în Carieră; Constantin & all 2022) permite evaluarea a 18 factori care ar putea sta la baza deciziei unei persoane de a face o schimbare profesională semnificativă, inclusiv în sensul deciziei de a părăsi actualul loc de muncă. Chestionarul DSC, format din 90 de întrebări, permite evaluarea dimensiunilor psihologice individuale cele mai frecvent și puternic asociate (în studiile și meta-analizele recente), cu intenția sau actul de părăsire a unui loc de muncă / fluctuația de personal fiind util în consilierea profesională/ managementul carierei (cu scopul de a  evalua nevoia unui angajat de a face o schimbare  profesională semnificativă) sau în situații de diagnoză organizațională, pentru a estima  factorii critici care ar putea sta la baza fluctuației de personal (predictori ai intenției de turnover).
  Mai multe detalii


Chestionarul 4S (Sources, Symptoms and  Strength for Stress)
Care îi sunt sursele, simptomele și reziliența la stres? 

Inventarul de stres 4S (Sources, Symptoms and  Strength for Stress; Constantin et all, 2023) a fost construit în acord cu cele mai recente date ale cercetării științifice și permite o identificarea intensității de manifestare a principalelor surse de stres (profesionale, sociale, financiare sau medicale), prezenței și intensității de manifestare a indicatorilor de burnout (epuizare emoțională, depersonalizare/ cinism și reducerea performanței), posibilei conversii a  stresului în simptome psihosomatice  (cognitive, emoționale, de somn și fiziologice) și rezilienței la stres (reziliență personală și reziliență colectivă). Format din 61 de întrebări, Inventarul de stres 4S și poate fi folosit atât individual (nominal) în consilierea profesională individuală cât și colectiv (anonim) în diagnoza organizațională a factorilor asociați stresului profesional (surse, intensitate, burnout, simptome psihosomatice, reziliență colectivă etc.). Mai multe detalii


Chestionarul CODE (Commitment or Organizational Disengagement)
Care ii sunt atitudinile față de actualul loc de muncă?

Chestionarul CODE  (Commitment or Organizational Disengagement – Extended version) permite evaluarea aspectelor pozitive ale relației dintre angajați și organizațiile lor (Work Engagement, Organizational Commitment, Psychological Empowerment) sau a posibilelor aspecte negative ale acestei relații (Quiet Quitting, Organizational Silence, Psychological Contract Breach, Organizational Cynicism, Work Entitlement, Withdrawal Cognitions, Withdrawal Intentions). Format din 60 de afirmații cu privire a actualul loc de muncă, chestionarul CODE permite evaluarea acestor dimensiuni cheie ale relațiilor dintre angajați și organizațiile din care fac ei parte iar interpretarea rezultatelor se poate face atât la nivel individual (confidențial, în activitatea de consiliere) cât și la nivel colectiv, comparând sub-unități (divizii, departamente, secții, puncte de lucru, echipe etc.) sau categorii profesionale diferite, din perspectiva dinamicii celor 10 dimensiuni ale implicării sau dez-implicării angajaților. Mai multe detalii


Chestionarul Aspirațiilor și Intereselor în Muncă (AIM)
Care îi sunt aspirațiile profesionale sau ancorele în carieră?

Chestionarul AIM (Aspirații și Interese în Muncă) (Constantin et al. 2022) permite evaluarea ”ancorelor în carieră”, a  aspirațiilor individuale și așteptărilor legate de muncă și de cariera profesională (dacă vorbim de adolescenți și tineri fără o experiență profesională consistentă) sau a intereselor și valorilor cristalizate legate de muncă sau cariera profesională (dacă vorbim de persoane cu o experiență profesională consistentă). Chestionarul AIM este format din 70 de itemi (aserțiuni), fiind construit în acord cu Modelul Ancorelor în Carieră propus de Edgar Schein (1993) și asigură evaluare a 10 aspirații / valori profesionale, la cele propuse de Schein & Maanen (2013) adăugându-se două ancore/ aspirații profesionale suplimentare: ”Apartenență și mândrie” și  ”Relaționare și coeziune de grup”. Mai multe detalii


Chestionarul Intereselor Vocaționale (AIV)
Care îî sunt interesele vocaționale?

Chestionarul AIV este destinat evaluării principalelor interese vocaționale (Artistic, Realistic, Convențional, Antreprenorial, Social sau Investigativ) în acord cu  tipologia Holland, la care se adaugă o categorie profesională suplimentară, specifice lumii moderne: categoria intereselor Informatice. Chestionarul AIV propune 49 categorii de activități profesionale  (itemi) pe care adolescentul trebuie să analizeze și să spună în ce măsură acestea l-ar interesa din perspectiva unei posibile ocupații/ profesii viitoare. Evaluarea se face pe o scală în patru trepte: ”- 1” – ”îmi displace!”; ”0” – ”îmi este indiferent”; ”1” – îmi place oarecum; ”2” – ”este ceea ce îmi doresc!” Mai multe detalii


Chestionarul Personalității Vocaționale (APH)
Care îi este tipul de personalitate vocațională?

Chestionarul APH (Autoevaluare Personalitate Holland), construit și validat în România, permite evaluarea personalității individuale din perspectiva modelului/ tipologiei Holland. Prin intermediul a 49 aserțiuni despre sine (itemi) este posibilă identificarea a 7 tipuri de personalitate (cele descrise în modelul Holland, la care se adaugă un tip de personalitate suplimentar):  Personalitate 
Artistică, Realistă, Convențională, Socială, Antreprenorială, Investigativă și Informatică. 
Chestionarul APH oferă profilul individual în funcție de cele șapte  tipuri de personalitate și sugestii legate de posibile opțiuni profesionale. Mai multe detalii


Chestionarul Ocupațiilor Holland (AOH)
Care sunt categoriile ocupaționale pe care le-ar prefera?

Chestionarul AOH (Autoevaluarea Ocupațiilor Holland) a fost construit și validat în România și permite evaluarea a 35 de grupuri de ocupații profesionale și analiza lor din perspectiva atractivității sau a interesului pentru o carieră profesională. Raportul de evaluare AOH permite atât identificarea clusterului/ clusterelor de ocupații preferate de persoana evaluată cât și identificarea categoriei/ categoriilor ocupaționale agreate prin raportare la modelul Holland: ocupații artistice, realistice, convenționale, antreprenoriale, sociale, investigative sau informatice. Mai multe detalii


Chestionarul Profilului Vocațional Individual (ARC-ASII)
Care îi sunt dominantele vocaționale individuale ?

Chestionarul ARC-ASII (Artistic,  Realistic,  Convențional,   Antreprenorial,  Social,  Investigativ și Informatic) este destinat evaluării dominantelor individuale care pot sta la baza deciziilor vocaționale. Pe baza analizei preferințelor și alegerilor individuale pentru fiecare dintre cei 105 itemi ai chestionarului, rezultă scoruri compozite care exprimă gradul de manifestare a (a) intereselor vocaționale, (b) opțiunilor pentru anumite ocupații/ profesii sau (c) personalității vocaționale, toate  evaluate în acord cu modelul Holland. Concordanța în evaluarea celor trei aspecte (personalitate, interese și ocupații preferate) este ilustrată în profilul vocațional individual, alături de exemple cu posibile profesii recomandate. Rezultând prin integrarea versiunilor sintetice a trei chestionare distincte (AIV, APH și AOH), consecutivă analizei a peste 3000 de evaluări individuale, Chestionarul ARC-ASII este instrumentul ideal pentru evaluarea caracteristicilor individuale relevante pentru activitățile de consiliere și orientare vocațională.  Mai multe detalii


Chestionarul Profilului Tipologic (AIDA)
Care îi este profilul tipologic individual?

Chestionarul AIDA (Atenție, Informații, Decizii și Activități) este construit integral și validat pe populația românească în acord cu tipologiile de personalitate propuse de K. G. Jung (1971), I. Briggs-Myers (1985) și  D. Keirsey (1998). Format din 40 de aserțiuni, chestionarul permite evaluarea atât a celor patru mari dimensiuni ale personalității individuale (Extraversiune - Introversiune; Percepție - Intuiție, Raționalitate - Sensibilitate, Planificare - Spontaneitate) cât și estimarea predominanței unuia dintre cele 16 Roluri / Tipuri temperamentale descrise în modelele propuse de Briggs-Myers (MBTI) sau de David Keirsey (KTS). Raportul AIDA oferă, dincolo de profilul psihologic, sugestii valoroase cu privire la alegerile vocaționale sau succesul în carieră. Mai multe detalii


Chestionarul de Autoevaluare a Aptitudinilor Bazale (AAB)
Care sunt cele mai dezvoltate aptitudini personale?  

Chestionarul AAB (Autoevaluarea Aptitudinilor Bazale) permite o estimare, prin auto-raportare, a gradului de dezvoltare a aptitudinilor perceptive, cognitive, fizice și psihomotorii. Chestionarul AAB este constituit din 52 de itemi în care sunt descrise și exemplificate fiecare dintre cele 52 de aptitudini ale modelului Fleishman (Fleishman, E.A. & Relly, M. E., 2008), la care se adaugă 4 itemi de control reprezentativi pentru tendința de a exagera în autoevaluare. Însumarea valorilor raportate de persoane evaluată permite estimarea gradului de dezvoltare a celor 4 clase/ categorii de aptitudini generale și a 14 categorii de aptitudini specifice. Fiind bazat pe autoraportare, Chestionarul AAB poate fi folosit doar în activități de consiliere (consiliere vocațională, managementul carierei, dezvoltare personală, coaching etc.).  Mai multe detalii


Chestionarul Inteligenței Emoționale (INEM)
Care îi este profilul inteligenței emoționale?

Chestionarul  INEM (INteligență EMoțională) permite evaluarea inteligenței emoționale, a capacității individuale de a recunoaște și folosi cu eficienţă emoțiile proprii sau ale celorlalți, atât în plan social cât şi în cel profesional (Constantin T, 2022). Chestionarul conține 50 de itemi cu răspuns dihotomic și asigură evaluarea a  4 factori/ fațete ale inteligenței emoționale (înțelegerea propriilor emoții personale; 2. reglarea propriilor emoții; 3. înțelegerea emoțiilor celorlalți 4. reglarea emoțiilor celorlalți) grupați în cei doi meta-factori: inteligența intrapersonală și inteligența interpersonală. Un factor suplimentar - 5. dezirabilitate socială - este folosit ca scală de control al tendinței unei persoane de a  exagera în autoevaluare (pentru scoruri mari). Mai multe detalii


Formulare / Ghid de interviu
Ce alte informații ne mai sunt necesare?

Formularele/ date interviu (FI) sunt reprezentate de fișe, ghiduri de interviu sau ”tipizate” utile în activitatea psihologică, în completarea evaluărilor psihologice standardizate.

Sunt accesibile formulare diverse utile pentru domeniile clinic (”Raport de diagnostic clinic C.P.R.”, ”Interviu clinic și de psihoterapie”), organizațional (”Formular de evaluare post”, ”Interviu de recrutare”; ”Interviu periodic angajați”) sau educațional (”Formular de consiliere CJRAE”; Interviu de consiliere educațională”; ”Interviu de consiliere vocațională”), formulare care permit înregistrarea informațiilor relevante pe parcursul sau consecutiv realizării unui interviu sau a unei intervenții psihologice.

Definite pe "capitole" si "teme" subsumate acestor capitole, formularele pot fi completate selectiv (numai pe anumite secțiuni), re-actualizate (cu ocazia fiecărei ședințe de interviu/ consiliere / psihoterapie), salvate sau imprimate ori de câte ori este necesar. Mai multe detalii

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont