Termenii și condițiile de utilizare PsihoProfile

Prezentul document – Termeni și condiții de utilizare a PsihoProfile – a fost redactat cu scopul de a de a furniza informații de ordin general despre produsele si serviciile oferite de către SC Expert Network Services SRL prin intermediul aplicației web PsihoProfile și despre drepturile și obligațiilor fiecăruia dintre cele două părți: FURNIZOR și BENEFICIAR. Acest document reprezintă un acord între SC Expert Network Services SRL și clienții săi. Toți utilizatorii fac subiectul acestor termeni și condiții. SC Expert Network Services SRL își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau elimina porțiuni din prezentul document conform evoluției legislative în vigoare.

1. Furnizorul serviciilor PsihoProfile

FURNIZORUL serviciilor PsihoProfile este Societatea SC Expert Network Services SRL, cu sediul în Iaşi, str. Barbu Lăutaru nr.11, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub numărul J22/1164/2002, CUI RO14961700. Prin intermediul aplicației web PsihoProfile, SC Expert Network Services SRL pune la dispoziție BENEFICIARILOR săi instrumente și servicii profesionale de evaluare psihologică, consiliere individuală și consultanță organizațională. Pentru a crea și consolida o relație de parteneriat bazată pe încredere și profesionalism, punem la dispoziția beneficiarilor noștri informațiile detaliate privind serviciile oferite, drepturile și obligațiile dumneavoastră în calitate de BENEFICIAR ai produselor PsihoProfile.

2. Produsele si serviciile oferite de către PsihoProfile

Prin intermediul PsihoProfile beneficiarii noștri vor avea acces la două categorii de tipuri de servicii: servicii de evaluare și consiliere psihologică și servicii conexe/ suport de optimizare activității psihologice.

2.1. Serviciile de evaluare și consiliere psihologică

Oferirea serviciilor de evaluare și consiliere psihologică presupune punerea la dispoziția beneficiarilor noștri a unor instrumente de evaluare și de consiliere psihologică pentru ca aceștia să le poată utiliza în relația cu clienții lor și genera diferite tipuri de rapoarte (de evaluare, de consiliere, de grup, comparative etc.) sau alte rezultate relevante (baze de date, tabele statistice etc.), utile activității lor profesionale. Prin ”instrumente de evaluare sau consiliere psihologică” facem referire acele metode și tehnici
care au rezultat în urma unor demersuri fundamentate științific, efectuate în scopul cercetării, investigării unei persoane, grup de persoane sau organizații sub aspect psihologic sau în scopul ameliorării sau optimizării activității unei persoane, grup de persoane sau organizații. Prin intermediul PsihoProfile, clienții noștri pot accesa:

- servicii de evaluare psihologică – prin folosirea unor instrumente de evaluare psihologică, (construite și validate în România), generarea și utilizarea informațiilor obținute în Raportul de evaluare psihologică (detalii în secțiune ”Probe psihologice”);
- servicii de consiliere psihologică – prin (a) utilizarea în activitățile de consiliere, psihoterapie sau dezvoltare personală a informațiilor generate în Raportul de consiliere psihologică (detalii în secțiune ”Probe psihologice”) și prin (b) utilizarea ghidurilor de interviu și monitorizare de caz din secțiunea ”Formulare de interviu” (detalii în secțiune ”Formulare);
- servicii de diagnoză organizațională – prin folosirea unor instrumente de diagnoză organizațională, generarea și utilizarea informațiilor obținute în Raportul de diagnoză organizațională (detalii în secțiune ”Probe psihologice”).

2.2. Serviciile suport de optimizare activității psihologice

Prin intermediul serviciilor de optimizare activității psihologice punem la dispoziția beneficiarilor noștri o serie de aplicații sau facilități care să le permită organizarea mai bună a activității profesionale și optimizare serviciilor psihologice livrate care clienții lor. Prin intermediul PsihoProfile, clienții noștri pot accesa: - servicii de organizare a activității psihologice, fie de administrare a datelor legate de clienții evaluați și de monitorizare a gradului de completare a chestionarelor (Clienți, Sinteză), fie de planificarea activităților profesionale zilnice (Calendar), fie de generare și completare a diferitelor formulare sau a unor jurnale ale activităților de consiliere/psihoterapie (Formulare);

- servicii de informare și comunicare, realizate prin intermediul serviciului de comunicare de tip ”Știri”, membrii PsihoProfile primind informații diverse cu scop profesionale (evenimente, manifestări științifice, modificări legislative, apariții editoriale, cursuri/ stagii de formare, proiecte profesionale etc.), informații profesionale similare fiind trimise și prin mesaje de tip e-mail.

3. Modalități de contractare, credite și plăți

Utilizatorii PsihoProfile pot beneficia de serviciile PsihoProfile fie în regim gratuit (dar restricționat) fie în regim plătit/ contra cost, existând două categorii de utilizatori PsihoProfile:
1. studenți/ vizitatori - care au acces gratuit la serviciile PsihoProfile dar restricționat doar unele dintre serviciile suport de optimizare activității psihologice și la o parte dintre instrumentele de evaluare sau consiliere psihologică. Pentru această categorie, toate rapoartele PsihoProfile vor fi generate doar în PDF și vor fi banate pe fundal cu inscripția ”STUDENT RAPORT – NON COMERCIAL”.
2. psihologi practicieni – care au acces contra cost, pe baza de abonament sau credite plătite pre-pay, atât la serviciile conexe de optimizare activității psihologice cât și la instrumentele de evaluare sau consiliere psihologică. Pentru fiecare dintre serviciile conexe sau instrumentele de evaluare sau consiliere, numărul de credite necesar
(care trebuie plătit pentru utilizarea acestor servicii) și modul de conversie a acestora în Ron, este prezentat și va fi reactualizat periodic în secțiunea ”Credite” ale paginii PsihoProfile. Utilizarea nerestricționată (contra cost) a serviciilor suport și a serviciilor de evaluare și consiliere psihologică se poate obține prin achiziționare (cumpărarea) a unor credite PsihoProfile, fiecare dintre serviciile oferite fiind deductibile printr-un număr de credite, paritatea euro – credite fiind de 1 la 10. Creditele se pot achiziționa/ cumpăra fie în regim pre-pay fie sub formă de abonament. Datele privind tipurile de abonamente sau variantele de plată pre-pay sunt descrise și vor fi reactualizate periodic în secțiunea ”Credite” ale paginii PsihoProfile.

4. Obligațiile FRUNIZORULUI produselor PsihoProfile

În acord cu prevederile contractuale generale, indiferent de categoria de utilizator (”Student/vizitator” sau ”Psiholog practician”), SC Expert Network Services SRL prin angajații și colaboratorii săi,
- va asista beneficiarii în crearea contului PsihoProfile și generarea parolei de acces pentru aplicația online PsihoProfile.
- va pune la dispoziția beneficiarilor documentația necesară pentru utilizarea corectă a instrumentelor PsihoProfile, incluzând ”Manualul probei” (dacă este disponibil), ”Chestionarul” , ”Foile de răspuns” (dacă sunt necesare) sau alte documente similare.
- va asigura accesul beneficiarului (în funcție de drepturile / categoria de utilizator) la varianta on-line de completare a chestionarelor PsihoProfile și la versiunile electronice de generare a Rapoartelor de evaluare psihologică și a Rapoartelor de consiliere” generate pe baza datelor completate de persoanele evaluate de Beneficiar;
- va oferi beneficiarilor, pe bază de înscriere și contra cost, stagii de instruire / formare în utilizarea și interpretarea corectă a rezultatelor obținute prin intermediul instrumentelor PsihoProfile și a facilităților oferite de Platforma PsihoProfile;
- va asigura securitatea contului creat de beneficiar și securitatea informațiilor culese despre clienții lui, astfel încât informațiile înregistrate de beneficiar să nu fie accesibile altor persoane, altele decât cele transmise, în mod direct sau indirect, de beneficiar sau de de persoana / persoanele desemnate de beneficiar.

În funcție de categoria de utilizator (”Student/ vizitator” sau ”Psiholog practician”) și de tipul de abonament/ cartelă pre-pay achiziționată, obligațiile și responsabilitățile furnizorului SC Expert Network Services SRL pot fi suplimentate, prevederile complete ale acestora fiind descrise în anexe
la contractul semnat între cele două părți.

5. Obligațiile FRUNIZORULUI legate de confidențialitate datelor

Prin Politica de confidențialitate PsihoProfile SC Expert Network Services SRL explică modul în care prelucrează datele (cu caracter personal) ale beneficiarilor serviciilor PsihoProfile și modul în care asigură protecția acestora, conform legislației în vigoare, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). În acest document este descris setul de reguli prin care FURNIZORUL se obligă să le respecte atunci când utilizează aceste date personale și angajamentul său privind protejarea datelor cu caracter personal.

În documentul Politica de cookies PsihoProfile, SC Expert Network Services SRL oferă detalii despre modul de colectarea informațiilor prin care ne străduim să îmbunătățim experiența online a beneficiarului și modul de utilizare a acestora de către PsihoProfile, despre caracteristicile acestor informații și despre modul în care beneficiarii noștri pot modifica setările browserului pentru a bloca toate modulele cookies sau o parte a acestora.
Prin ”Termenii și condițiile utilizarea PsihoProfile (prezenta secțiune), SC Expert Network Services SRL descrie termenii și condițiile de accesare și utilizare a produselor și serviciilor PsihoProfile și, asociat acestora, termenii acordului prelucrarea și profilarea datelor cu caracter personal pe care în solicităm din partea dumneavoastră.
Atât conținuturile prezentate în Politica de confidențialitate PsihoProfile cât și cele presentate în Politica de cookies PsihoProfile, fac parte integrantă din acest document - ”Termenii și condițiile utilizarea PsihoProfile” –statuând obligațiile FURNIZORULUI de servicii PsihoProfile față de BENEFICIARII acestor servicii.

6. OBLIGATIILE beneficiarului/ reprezentatului beneficiarului

Utilizatorii PsihoProfile, în calitatea lor de beneficiari ai serviciilor PsihoProfile, au o serie de obligații față de furnizorul de servicii PsihoProfile:
- să utilizeze corect instrumentele PsihoProfile, în acord cu instrucțiunilor și sugestiilor formulate în manualul fiecărei instrument psihologic, pe site-ul PsihoProfile sau în cadrul stagiilor de formare în utilizarea instrumentelor PsihoProfile.
- să respecte procedurile legale, normelor deontologice naționale și internaționale și normele interne definite de Colegiul Psihologilor din România, în acord cu Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (nr. 4CN/2013 MO nr 715 din 20.11.2013) sau alte reglementări legate de corectitudinea și deontologia actului psihologic, definite de Colegiul Psihologilor din România.
- să nu înstrăineze sub nici-o formă, prin oferire gratuită unei alte persoane fizice sau juridice, publicare sau comercializare, instrumentele PsihoProfile sau părți ale acestuia (Manualul probei, Foile de răspuns etc.), decât cu acordul scris al contractantului;
- să nu ofere unor terțe persoane informații privind modul de grupare a itemilor probei, modul de inversare a itemilor sau de obținerea a scorului pe factori sau orice alte informații care ar putea duce la compromiterea probei sau la lezarea intereselor furnizorului serviciilor PsihoProfile;
- să nu înstrăineze accesul la contul personal creat pe PsihoProfile sau să permită altor persoane să utilizeze acest cont în scop de evaluare psihologică sau de vizualizare a profilurilor psihologice obținute;
- să nu permită, prin eroare sau neglijență, ca alte persoane să aibă acces la datele contului sau a parolei de acces la contul PsihoProfile sau să nu lase deschis și nesupravegheat contul PsihoProfile, permițând astfel accesul unor terți, la informațiile confidențiale înregistrate în contul PsihoProfile;
- să participe (contra cost) la stagii de instruire / formare în utilizarea și interpretarea corectă a rezultatelor obținute prin intermediul Inventarului de personalitate Probei și a facilităților oferite de PsihoProfile;
- să semnaleze posibile probleme de funcționare a PsihoProfile și să participe, prin sugestii și sau alte observații personale (feedback transmis prin opțiunea ”Feedback online”, din secțiunea ”Sinteză” a paginii PsihoProfile, la optimizarea serviciilor PsihoProfile,
- Dacă aparține categoriei ”Psiholog practician”, în funcție de tipul de abonament/ cartelă prepay beneficiarul trebuie să respecte termenele și condițiile de plată specificate în contract și să achite costurile legate de dreptul de utilizare a Instrumentele PsihoProfile.

7. PRETUL, TERMENELE ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

BENEFICIARII serviciilor PsihoProfile care aleg statutul de ”Studenți/ vizitatori” primesc CU TITLUL GRATUIT dreptul de utilizare a serviciilor PsihoProfile pentru o perioada de 12 luni din momentul semnării contractului/ exprimării acordului cu privire la termenii și condițiile descrise în prezentului document. Acesta statut trebuie reînnoit la fiecare 12 luni sau poate fi up-gradat la statul de ”Psiholog practician”. BENEFICIARII care aleg statutul de ”Psiholog practician”, după epuizarea creditelor primite bonus la alegerea acestei opțiuni, trebuie să achiziționeze creditele PsihoProfile și să le folosească în acord cu condițiile și grila de costuri din secțiunea ”Credite” ale paginii PsihoProfile.

8. CONDIŢIILE ȘI PROCEDURA DE RETUR

La achiziționare pachetelor de credite, clienții PsihoProfile au dreptul de retur („drept de retragere”) în acord cu prevederile OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor, în termen de maxim 14 zile de la data achiziției și cu condiția neconsumării pachetului de credite pentru care se solicită returul.

Pentru a solicita returul clientul va trimite solicitarea de retur printr-un mesaj e-mail la adresa suport@psihoprofile.ro care va avea următorul conținut:

CERERE DE RETUR

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea/ noastră din contractul referitor la achiziționarea a ____ credite, comandate la data de _______________, eliberate pe numele __________________________ (nume utilizator PsihoProfile)

Vă rugăm să returnați contravaloarea pachetului de credite comandate și neconsumate în contul IBAN: __________________________________________


Acestă solicitare a fost realizată de _____________________________________, având Card de Identitate cu nr._____ seria ____________, cu adresa de domiciliu în ____________________________________, o în nume personal/ o în numele firmei/ instituției ______________________________.

Data: ___________________

Contravaloarea pachetului de credite comandate și neconsumate va fi returnată în contul IBAN trimis de clientul PsihoProfile în termen de 30 de zile de la data solicitării returului.

9. PENALITĂŢI

În situația în care BENEFICIARUL utilizează în afara perioadei incluse în contract, probele PsihoProfile fără acordul FURNIZORULUI sau înstrăinează prin oferire gratuită, vânzare sau publicare documentația sau părți din documentația vizând instrucțiunile scorare și interpretare a instrumentelor de evaluare sau consiliere pihologică altor persoane sau firme, fără acordul scris al contractantului, BENEFICIARUL se obligă să plătească FURNIZORULUI o sumă variind între 100 şi 1000 de Euro, în funcție de gravitatea faptei, ca pagube materiale şi morale, la maxim 30 de zile de la momentul constatării faptei.

10. CONDIŢII DE LICENŢIERE sau RETRAGERE A LICENȚEI

10.1. Dreptul de utilizare a serviciilor PsihoProfile

Dreptul de utilizare a serviciilor suport PsihoProfile și a serviciilor de evaluare și consiliere psihologică PsihoProfile se acordă:
(a) psihologilor practicieni care posedă o diplomă de licență în psihologie și calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România (verificabile prin codul unic de parafă);
(b) psihologilor care posedă o diplomă de licență în psihologie, dar fără calitatea de membru a CPR (acces limitat la anumite servicii PsihoProfile);
(c) studenților psihologi de la facultățile de psihologie (acces restricționat la anumite servicii PsihoProfile și instrumente psihologice).

Recomandăm utilizatorilor PsihoProfile cu statut de psihologi (din categoriile ”a” și ”b” de mai sus) să participe (contra cost) la stagiile de instruire / formare în utilizarea și interpretarea corectă a rezultatelor obținute prin intermediul inventarelor de personalitate accesibile pe PsihoProfile și a celorlalte facilități PsihoProfile.

10.2. Dreptul de utilizare a serviciilor PsihoProfile este retras în condițiile:

Dreptul de utilizare a serviciilor PsihoProfile este retras în condițiile

a) unor încălcări grave ale deontologiei profesionale;
b) nerespectării de către beneficiar a clauzelor prevăzute în prezentul contract;
c) formulării unei cereri scrise din partea beneficiarului.

11. FORŢA MAJORĂ

Forța majoră, exonerează de răspundere partea care o invoca în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabil în termen de 14 zile de la apariția cazului de forță majoră și în baza certificatului eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României.

12. CLAUZE FINALE

Prezentul document (”Termene și condiții”/ Contract) este considerat acceptat de ambele părți dacă BENEFICIARUL își exprimă acordul și alege opțiunea ”Sunt de acord cu aceste termenii și condițiile PsihoProfile” și intră în vigoare imediat după momentul semnării. Prin semnarea acordului de mai jos, beneficiarul declară că este de acord cu termenii și condițiile PsihoProfile (descrise în acest document) și își exprimă implicit și acordul cu conținuturile prezentate în Politica de confidențialitate PsihoProfile cât și cele prezentate în Politica de cookies PsihoProfile , considerate parte integrantă din acest document/ contract (Termenii și condițiile utilizarea PsihoProfile).
Garantăm corectitudinea informațiilor oferite și angajamentele luate în documentul de mai sus!

Înapoi la listă