document
Chestionarul de Autoevaluare a Aptitudinilor Bazale (AAB)
Care sunt cele mai dezvoltate aptitudini personale?  


Chestionarul AAB (Autoevaluarea Aptitudinilor Bazale) permite o estimare, prin auto-raportare, a gradului de dezvoltare a aptitudinilor personale „bazale”, aptitudini  perceptive, cognitive, fizice și psihomotorii.

Modelul care stă la baza acestui instrument este cel propus de E.A  Fleishman în Handbook of Human Abilities (Fleishman, E.A. & Relly, M. E., 2008), model în care sunt descrise 5 categorii de aptitudini bazale (aptitudini fizice, perceptive, cognitive, psihomotorii și sociale). Datorită controverselor legate de modul de definire și de operaționalizare a „aptitudinilor sociale”, în chestionarul AAB nu au fost propuse spre evaluare aceste „aptitudini”.

Chestionarul AAB este constituit din 52 de itemi în care sunt descrise și exemplificate fiecare dintre cele 52 de aptitudini ale modelului Fleishman, la care se adaugă 4 itemi de control reprezentativi pentru tendința de fațadă (o estimare măsurii în care persoana evaluată are tendința de a exagera în auto-evaluare).
Pentru fiecare dintre cei  57 de itemi ai Chestionarului AAB, persoana evaluată trebuie să citească, cu atenție, descrierea fiecărei aptitudini (și a celor 2 -3 exemple oferite), pentru a-și analiza propriile performanțe și a estima, prin auto-raportare, cât de dezvoltată este acea dimensiune. Estimarea gradului de dezvoltare a fiecărei aptitudini se realizează pe o scală în cinci trepte.

Însumarea valorilor auto-raportate pentru fiecare dintre cele 52 de aptitudini bazale permite estimarea gradului de dezvoltare a 4 clase/ categorii de aptitudini generale și a 14 categorii de aptitudini specifice.

   1. APTITUDINI PERCEPTIVE (1.1. Aptitudini vizuale;1.2. Aptitudini auditive);

   2. APTITUDINI COGNITIVE (2.1. Aptitudini verbale; 2.2. Aptitudini creative; 2.3. Aptitudini de raționament; 2.4. Aptitudini matematice; 2.5. Aptitudini de memorare; 2.6. Aptitudini spațiale; 2.7. Aptitudini atenționale);

   3. APTITUDINI PSIHOMOTORII (3.1. Aptitudini de manipulare fină; 3.2. Aptitudini de control al mișcărilor; 3.3. Viteză și timp de reacție );

  4.  APTITUDINI FIZICE (4.1. Aptitudini de forță fizică; 4.2. Aptitudini de coordonare fizică).

Fiind bazat pe auto-raportare (estimarea subiectivă a gradului de dezvoltare a fiecărei aptitudini) Chestionarul AAB poate fi folosit doar în activități de consiliere (consiliere vocațională, managementul carierei, dezvoltare personală, coaching etc.). Nu recomandăm folosirea Chestionarului AAB în activități de selecție profesională sau evaluare psihologică periodică.
Recomandăm utilizarea în scop orientativ a rezultatelor obținute și coroborarea lor cu informații obținute din alte surse (interviu, teste de aptitudini etc.).

Timpul mediu de completare a chestionarului online: 20 minute. 
Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 12 ani. 
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe