document
Chestionarul Vulnerabilității la Inadaptare (VI)
Care îi sunt vulnerabilitățile sau riscu de inadaptare?  


Chestionarul VI  (Vulnerabilitate la Inadaptare) permite evaluarea unor dimensiuni sau factori după care poate fi descrisă o personalitate cu ”vulnerabilitate la inadaptare”, trăsături și caracteristici specifice care pot fi asociate cu posibile dificultăți sau deficiențe legate integrarea socio-profesională

În acord cu datele cercetării științifice moderne (evidence based research), sunt o serie de dimensiuni psihologice individuale care sunt asociate cu vulnerabilitatea/ sensibilitatea la inadaptare.
1.    Instabilitatea Emoțională  implică tendința unei persoane de a experimenta emoții negative frecvente și intense, cum ar fi anxietatea, depresia, furia sau vulnerabilitatea emoțională. Instabilitatea emoțională este adesea asociată cu dificultăți în gestionarea stresului și adaptarea deficitară la schimbări.
2.    Experiențele Distorsionate se referă la o tendință spre gândire neconvențională, credințe bizare, sau percepții distorsionate ale realității. Deși deschiderea către experiențe este în mod normal un aspect pozitiv al personalității, în cazul accentuării acestor tendințe, acesta poate lua forme extreme sau neadecvate.
3.    Identitatea deficitară exprimă dificultățile în cunoașterea de sine și în autoreglare. Persoanele cu astfel de deficiențe pot avea o imagine de sine fluctuantă, obiective nerealiste, absența sau angajament redus în activități valoroase pentru sine sau dificultăți în înțelegerea și reglarea propriilor emoții.
4.    Relaționarea disfuncțională implică dificultăți în înțelegerea celorlalți și incapacitatea de a forma relații apropiate sau înțelegerea inadecvată a dinamicii relațiilor sociale, putând duce la  comportamente submisive sau manipulative, ostile sau de acceptare a  abuzului.
5.    Impulsivitatea necontrolată  se caracterizează printr-o incapacitate de a controla impulsurile, ceea ce poate duce la comportamente riscante, decizii nechibzuite și dificultăți în respectare responsabilităților, inclusiv o vulnerabilitate ridicată față de adicții și consumul de substanțe.
6.    Empatia deficitară implică incapacitatea sau dificultatea de a recunoaște, înțelege și răspunde adecvat la sentimentele și nevoile altor persoane, aceasta putând duce la probleme în relațiile interpersonale sau poate poate facilita comportamente manipulative, agresive sau de exploatare.
7.    Intimitatea problematică se referă la dificultăți în formarea și menținerea legăturilor emoționale apropiate și de lungă durată cu alte persoane, putând include frica de apropiere, dificultăți în a-și exprima propriile nevoi și emoții exprimate într-o manieră vulnerabilă, sau tendința de a evita relațiile apropiate pentru a proteja sinele de posibilele răni emoționale. 

Chestionarul VI conține 44 de itemi la care persoanele evaluate sunt rugate să răspundă cu Adevărat (A) sau Fals (F) sau să aleagă o variantă intermediară (?) care semnifică  „Indecis”/ ”Între cele două variante”. Pe baza răspunsurilor obținute la cei 42 de itemi se poate calcula scorul global privind nivelul de vulnerabilitate individuală la inadaptare cât și scoruri pentru cele 5 sub-scale specifice.

Scorurile ridicate la dimensiunile chestionarului VI indică doar o vulnerabilitate crescută la inadaptare și nu existența sau apariția obligatorie a unor probleme de adaptare. Factori precum mediul (anturajul) în care evoluează o persoană, educația primită, valorile cultivate în familie, experiențele de viață (cu efect patogen sau adaptativ) sau alți factori psihosociali pot juca un rol decisiv în dezvoltarea unor mecanisme de coping eficiente. 

Chestionarul VI este util în identificarea persoanelor cu risc crescut de inadaptare și, prin asociere cu alte date relevante (performanță școlară, conduite deviante, depresie, bullying etc.)  poate ajuta la identificarea vulnerabilităților și la definirea strategiilor eficiente de prevenire sau de intervenție curativă. Chestionarul VI poate fi folosit doar în scop de screening preliminar, cu ajutorul lui putând fi identificate posibile zone/ domenii psihologice problematie care trebuie apoi explorate (și confirmate) printr-un interviu clinic sau cu ajutorul unor instrumente standardizate (PID-5, ETPduo etc.).  

Timpul mediu de completare a chestionarului online: 10 minute.
Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 14 ani 
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe