document
Formulare / Ghid de interviu
Ce alte informații ne mai sunt necesare?


Formularele/ date interviu (FI) sunt reprezentate de ghiduri de interviu, fișe de evaluare sau tipizate administrative utile în activitatea psihologică, în completarea evaluărilor psihologice stadardizate.

În PsihoProfile sunt accesibile formulare diverse, utile pentru domeniile clinic (”Raport de diagnostic clinic CPR”, ”Interviu clinic și de psihoterapie”), organizațional (”Formular de evaluare post”, ”Interviu de recrutare”, ”Interviu periodic angajați”) sau educațional (”Formular de consiliere CJRAE”, ”Interviu de consiliere educațională”, ” Raport de consiliere vocațională”), formulare/ fișe/ ghiduri de interviu  care permit înregistrarea informațiilor relevante pe parcursul sau consecutiv realizării unui interviu sau a unei intervenții psihologice.

În partea dreaptă a acestei pagini aveți versiunile schematizate (PDF/ print), a acestor fișe/ formulare/ ghiduri de interviu.

Definite pe "capitole" si "teme" subsumate acestor capitole, versiunile online a acestor formulare  pot fi completate selectiv (numai pe anumite secțiuni), re-actualizate (cu ocazia fiecărei ședințe de interviu, consiliere sau psihoterapie), salvate sau imprimate ori de câte ori este necesar.

Pentru a accesa varinata electronică a formularelor, din secțiunea ”EVALUARE” selectați numele persoanei pentru care doriți să creați o astfel de fișă/ formular și apoi, din dreapta, dați clic pe ”Completează formulare/ interviu”,  selectând versiunea de formular pe care doriți să o deschideți. După deschiderea formularului, dând clic pe câmpurile/ temele dorite, inserați informații, sub formă de text, în acord cu viziunea sau nevoile proprii.

După fiecare sesiune, informațiile pot fi salvate utilizând butonul ”Salvează” din partea de jos a paginii. Informațiile din formular pot fi re-actualizate ori de câte ori apar date noi, formularele putând fi utilizate ca  jurnale al activității de evaluare/ consiliere/ psihoterapie sau ca tool-uri de planificare/ re-actualizare a informațiilor despre clienți sau ca mijloc de arhivare a cazurilor/ clienților.

Dacă este necesar, datele înregistrate pot fi imprimate sub formă de Raport (+ nume formular) folosind opțiunea ”Salvează și imprimă” din partea de jos a paginii. În versiunea salvată (Word) a formularului și la imprimare vor fi vizibile doar câmpurile care au fost activate prin introducerea de informații (câmpurile în care nu s-a introdus nimic/ ne-activate, ne fiind vizibile în varinata print a raportului).

După ce a fost creat și salvat un astfel de formular, se poate reveni asupra lui, adăuga sau modifica informații, ori de câte ori este nevoie, urmând pașii descriși mai sus....

Dacă doriți să întroducem în PsihoProfile alte formulare/ ghiduri/ tipizate de uz general (care nu sunt protejate de drepturi de copyright), vă rugăm să ne contactați la adreesa de e-mail tconst@uaic.ro.
.