document
Chestionarul Categoriilor Ocupaționale Holland (ACOH)
Care sunt categoriile ocupaționale pe care le-ar prefera?


Chestionarul ACOH (Autoevaluarea Categoriilor Ocupaționale Holland) a fost construit și validat în România și permite evaluare a 35 de grupuri de ocupații profesionale și evaluarea lor din perspectiva atractivității sau a interesului pentru o carieră profesională. Raportul de evaluare ACOH permite atât identificarea clusterului/ clusterelor de ocupații prefertate de persoana evaluată cât și identificarea categoriei/ categoriilor ocupaționale preferate prin raportare la modelul Holland: ocupații artistice, realistice, convenționale, antreprenoriale, sociale, inverstigative și informatice.  
 
Chestionarul ACOH propune analiza a 35 de grupuri de ocupații profesionale pe care persoana evaluată trebuie să evalueze, din perspectiva atractivității sau a interesului pentru o carieră profesională, pe o scală în patru trepte (1 = ”îmi displace; nu îmi doresc!”; 2 = ”îmi este indiferentă”; 3 = ”îmi place, oarecum”; 4 = ”este ceea ce îmi doresc!”).
 
Coroborarea alegerilor individuale permite gruparea ocupațiilor profesionale în 6 categorii/ tipuri de ocupații în acord cu modelul Holland, la care se adaugă evaluarea unei categorii suplimentare specifice lumii moderne dominată de tehnologiile informaționale:

•          Ocupații Artistice
•          Ocupații Realistice 
•          Ocupații Convenționale
•          Ocupații Antreprenoriale
•          Ocupații Sociale
•          Ocupații Investigative
•          Ocupații Informatice
 
Concluzii relevante și valoroase pentru activitatea de consiliere vocațională/ educațională se pot formula prin integrarea informațiilor vizând profesiile/ categoriile ocupaționale agreate de persoana evaluată (ACOH) cu cele (a) oferite de alte instrumente de evaluare a premiselor vocaționale  –  interese vocaționale (ARC-ASII), aptitudini bazale autoevaluate (AAB), personalitate vocațională (APH), tipologii/ roluri profesionale (AIDA)  –  sau cu cele (b) puse în evidență de chestionare de evaluare a trăsăturilor de personalitate cu impact asupra activităților de consiliere individuală  –  stimă de sine (ASSI), implicare motivațională (IM), persistență motivațională (SPM), inteligență emoțională (INEM) etc.  

Aflându-se într-o etapă de validare finală, Chestionarul ACOH trebuie folosit cu precauție, rezultatele oferite în Raportul de evaluare trebuind confirmate sau coroborate cu informații obținute cu ajutorul instrumentelor menționate anterior sau din alte surse (interviu, observații, alte instrumente etc.).
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
AccountExist


Referințe

Documente