document
Inventarul Credințelor Primare (PI - Primal Beliefs Inventories) 
Care îi sunt credințele primare despre lume și viață?


Chestionarul PI (Primal Beliefs) a fost construit de J.D.W. Clifton, C.L. Park, J.D. Baker și colaboratorii lor (2019) și permite evaluarea credințelor generale despre lume și viață, credințe pe care o persoană le are despre lumea în care trăiește, credințe personale care ar putea influența dezvoltarea personalității sale și starea lui de bine.

Chestionarul PI (versiunea preliminară) conține 145 de itemi cu răspuns pe scală Likert în 6 trepte (de la 1-,,Acord puternic” la 6- ,,Dezacord puternic”) și permite evaluarea a 22 de dimensiuni psihologice distincte - credințe despre lume și viață - care se pot grupate în 3 mari clase / categorii:

  Lumea este ....
          o          ”sigură” (vs. ”periculoasă”) cu sub-factorii (credințele) că ea este un loc ”agreabil”, ”regenerativ”, ”în progres”, ”inofensiv”, ”colaborativ”, ”stabil”, ”drept”;
          o          ”incitantă” (vs. ”anostă”):  cu sub-factorii (credințele) că ea este un loc  ”care merită explorat”, ”frumos”, ”bogat”, ”interesant”, ”semnificativ”, ”ușor de îmbunătățit”, ”amuzant”;
          o          ”însuflețită” (vs. ”mecanicistă”): în sensul că este percepută ca fiind ”interactivă”, ”cu scop”, ”că are nevoie de noi” etc.  

Pe lângă evaluarea a 17 factori (credințe primare) chestionarul PI permite și evaluarea altor 5 factori suplimentari, credințe necorelate între ele: Lumea este un loc ....”acceptabil”, ”schimbător”, ”ierarhic”, ”interconectat” și ”uşor de înţeles”.

Toți acești factori se grupează într-un factor primar general Lumea este ,,Bună” (vs. Lumea este ”Rea”) care descrie o credință generală despre lume în sensul că lumea ar fi un loc minunat, frumos, fascinat, abundent, sigur, plin de înțeles, ușor de îmbunătățit și în progres.

Varianta originală a Chestionarului PI are 99 de itemi, însă în varianta românească preliminară (de validare și calibrare) s-au introdus și câte 2 itemi suplimentari pentru fiecare factor terțiar. În timpul completării instrumentului, există și câțiva itemi de control pentru a verifica atenția și implicarea persoanei care răspunde la itemii chestionarului.

Aflându-se într-o etapă avansată de validare finală Chestionarul PI trebuie folosit cu precauție, rezultatele oferite în Raportul de evaluare trebuind confirmate sau coroborate cu informații obținute cu ajutorul altor instrumente standardizate sau cu cele obținute din alte surse (interviu, observații, opinii ale unor terțe persoane etc).

Timpul mediu de completare este de aproximativ 15 minute.  
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
AccountExist


Referințe

Documente