document
Chestionarul 4S (Sources, Symptoms and  Strength for Stress)
Care îi sunt sursele de stres, simptomele și reziliența la stres? 


Inventarul de stres 4S (Sources, Symptoms and  Strength for Stress) a fost construit în acord cu cele mai recente date ale cercetării științifice vizând stresul și variabilele asociate  acestuia,  din perspectiva researh based psychology. În cadrul acestui chestionar s-a urmărit, atât operaționalizarea principalelor ”surse de stres”, cât și a posibilelor consecințe ale stresului, în termeni de ”indicatori de burnout” sau ”simptome psihosomatice”. Mai mult, s-a urmărit estimarea nivelului de ”reziliență la stres”, atât ca auto-raportare individuală cât și ca estimare a capacității echipei/ colectivului de a rezista la stres.

Inventarul de stres 4S este format din 61 de itemi (”idei, sentimente, gânduri sau reacții pe care oamenii le au la locul de muncă sau în legătură cu activitatea lor profesională”), la care angajații trebuie reacționeze și să decidă în ce măsură (cât de des sau cât de intens), în ultima lună, au avut astfel de gânduri, trăiri sau comportamente, marcând cu un ”X” răspunsul lor pe scala în cinci trepte, de la 1 („În foarte mică măsură”)  până la 5 („În foarte mare măsură!”).

Analiza statistică a răspunsurilor oferite de fiecare persoană în parte permite o estimare a valorilor pentru patru factori principali (surse de stres, indicatori de burnout, simptome psihosomatice și reziliență la stres) și pentru 11 factori secundari/ sub-scale:
     SURSE DE STRES                                                SIMPTOME PSIHOSOMATICE 
            -  Stres profesional                                                 -  Perturbări cognitive
            -  Stres social                                                          -  Perturbări emoționale
            -  Stres financiar                                                      -  Perturbări de somn
            -  Stres medical                                                       -  Perturbări fiziologice
    INDICATORI DE BURNOUT                                     REZILIENȚĂ LA STRES        
            -  Epuizare emoțională                                            -  Reziliență personală
            -  Depersonalizare                                                   -  Reziliență colectivă
            -  Nivel redus de performanță

Utilizat individual (nominal) în consilierea individuală, Inventarul de stres 4S  permite o identificarea intensității de manifestare a principalelor surse de stres (profesionale, sociale, financiare sau medicale), prezenței și intensității de manifestare a indicatorilor de burnout (epuizare emoțională, depersonalizare/ cinism și reducerea performanței), posibilei conversii a  stresului în simptome psihosomatice  (cognitive, emoționale, de somn și fiziologice) și rezilienței la stres (reziliență personale și reziliență colectivă).

Utilizat colectiv (anonim) în diagnoza organizațională, Inventarul de stres 4S permite o analiză comparativă și descriptivă, la nivelul fiecărui departament/ secție sau categorie profesională, a prevalenței stresului profesional (printre celelalte surse de stres) a incidenței simptomelor de tip burnout, a frecvenței manifestărilor de tip psihosomatic (ca medie raportată de angajații fiecărui departament/ categorii profesionale) și a nivelului de reziliență la stres evaluat de angajați (cu referire la propria persoană sau la echipa/ colectivul din care fac parte).

Pentru diagnoza organizațională (utilizare colectivă) trebuie utilizată versiunea ”C” a chestionarului (”Chestionarul 4SC”), chestionar oferit angajaților spre completare în variantă  print sau online nenominal (de exemplu prin Google.form), versiune pe care angajații nu se vor semna! (pentru a se asigura  confidențialitatea .... și sinceritatea răspunsurilor). După colectarea chestionarelor și finalizarea bazei de date (cu variabile de tip  4S1, 4S2, 4S3 ...4S56), vă rugăm să ne contactați la tconst@uaic.ro, pentru calcularea scorurilor finale și comparațiile colective. Mai multe detalii găsiți în fișierul ”Detalii pentru cercetare 4S” din partea dreaptă a acestei pagini!

Pornind de la aceste date, prin raportare la pragurile de avertizare (”risc redus”/ ”risc mediu”/ ”risc ridicat”) și corelându-i cu factorii organizaționali care pot fi generatori de stres (vezi dimensiunile procedurii de diagnoză organizațională Sistem ECO - http://sistemeco.ro), pot fi identificați factorii de risc psiho-social  (așa cum sunt ei numiți de European Agency for Safety and Health at Work - https://osha.europa.eu/ro/themes/psychosocial-risks-and-stress) și se pot stabili (a) soluții imediate, directe, de diminuare a riscului de burnout sau (b) strategii/ programe de (b1) monitorizare a sănătății în muncă a  personalului angajat și de (b2) intervenție punctuală, în scopul diminuării riscului de epuizare profesională și de îmbunătățire a echilibrului psiho-emoțional al angajaților. 

Atenție! Pentru Chestionarul 4S au valoare interpretativă doar scorurile mari, valori de 8, 9 sau 10 pentru factorii principali (scalele în 10 trepte!) și valori de 7 și 8 pentru sub-factorii acestor dimensiuni principale.

Timpul mediu de completare a chestionarului online:  15 minute
Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea:  16 ani
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe