document
Chestionarul Personalității Vocaționale (APH)
Care îi este tipul de personalitate vocațională?


Chestionarul APH (Autoevaluare Personalitate Holland) permite evaluarea celor șapte tipuri dominante de personalitate vocaționlă în acord cu modelul/ tipologia HollandChestionarul APH a fost construit și validat în România și propune autoevaluare a 49 aserțiuni despre sine (itemi) pe care persoana evaluată trebuie să analizeze pe o scală în patru trepte (”întotdeauna adevărat”, ”în mare parte adevărat”, ”în mare parte fals” și ”întotdeauna fals”). 

Coroborarea alegerilor individuale permite identificare a 6 tipuri de personalitate descrise în modelul Holland
 
• Personalitate Artistică
• Personalitate Realistă
• Personalitate Convențională
• Personalitate Socială
• Personalitate Antreprenorială
• Personalitate Investigativă
 
Suplimentar celor 6 categorii/ tipologii de personalitate ”clasice”, descrise din perspectiva modelului Holland, propunem evaluarea unei categorii suplimentare specifice lumii moderne dominată de tehnologiile informaționale: 

• Personalitate Informatică
]
Chestionarul APH oferă profilul individual în funcție de cele șapte  tipuri de personalitate descrise de modelul Holland și sugestii legate de posibile opțiuni profesionale.
 
Datele obținute cu ajutorul scalelor de evaluare a tipului de personalitate dominant (APH) trebuie analizate prin raportare la cele descriind interesele vocaționale exprimate de persoana evaluată (AIV) și cele care descriu principalele categoriile de ocupații/ profesii (AOH) alese de aceeași persoană, toate evaluate din perspectiva modelului Holland.

Timpul mediu de completare a chestionarului online: 5 minute. 
Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 12 ani. 
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe