document
Inventarul Atypical Personality Traits (APT)
Care îi sunt tendințele ”atipice” dominante? 


Inventarul APT (Atypical Personality Traits) permite identificarea unor profiluri atipice de personalitate, de la cele care definesc ”personalitățile eroice”, la cele care sunt caracteristice ”personalităților dificile”. Inventarul APT a fost construit prin raportare la descrierile din sistemele de diagnostic DSM-V și ICD-10, cele care se referă la ”tendințele dizarmonice”/ tulburările de personalitate (Constantin & Nicuță, 2022).

Care este partea ”eroică” sau ”dificilă” a personalității evaluate? Care îi sunt ”vulnerabilitățile” sau ”defectele” care pot apărea atunci când este obosit(ă), stresat(ă) sau enervat(ă) de ceilalți? Care îi sunt ”atuurile” sau ce tip de personalitate (secundar) poate ieși la suprafață atunci când trece prin momente deosebite?  La astfel de întrebări răspunde Inventarul APT, oferind o imagine asupra posibilelor aspecte exagerate, deranjate sau chiar disfuncționale ale persoanei evaluate.

Chestionarul APT conține 122 de itemi (+ 4 itemi de control pentru versiunea online), itemi reprezentați de aserțiuni (afirmații) cu două posibile variante de răspuns (Adevărat/ Fals), incluzând și o variantă de răspuns intermediară (”?”) pentru cei nehotărâți sau cei care nu se regăsesc în nici una dintre cele două variante dihotomice. 

Inventarul APT (Atypical Personality Traits) a fost construit și validat pe populația românească, în mai multe etape, cumulând un număr de peste 10 000 de evaluări folosite în calibrarea instrumentului. Inventarul APT vizează evaluarea a 13 dimensiuni psihologice, permițând identificarea tendințelor specifice diferitelor personalități ”atipice”:
1.    Personalitatea ”Rebelă
2.    Personalitatea ”Solitară
3.    Personalitatea ”Dramatică
4.    Personalitatea ”Emoțională
5.    Personalitatea ”Perfecționistă
6.    Personalitatea ”Supusă
7.    Personalitatea ”Timidă
8.    Personalitatea ”Excentrică
9.    Personalitatea ”Justițiară
10.  Personalitatea ”Narcisistă
11.  Personalitatea ”Impulsivă
12.  Personalitatea ”Temătoare
13.  Personalitatea ”Depresivă

ATENȚIE! Pentru  Inventarului APT, scorurile mici nu se interpretează (nu au valoare interpretativă!). Au relevanță, în interpretarea tendințelor individuale, doar scorurile mari (decilele 9 și 10)!

În Raportul de consiliere APT, doar scorurile mari, cele situate în decilele 9 sau 10, pot fi luate în calcul ca fiind relevante, semnalând posibile trăsături atipice de personalitate. Pentru aceste tendințe/ trăsături atipice sunt oferite câteva sugestii/ recomandări generale, direcții de acțiune de la care se poate porni, fie în activități de autodezvoltare personală  fie în cele de  consiliere, mentorat sau coaching cu persoanele identificate cu astfel de tendințe/ trăsături.

Inventarul APT  (Atypical Personality Traits) este deosebit de util în pentru activitatea de evaluare și consiliere în context profesional permițând, fie identificarea, la angajare, a persoanelor ”dorite”/ ”indezirabile” , fie consilierea, după angajare, a personalităților atipice, în scopul atingerii potențialului profesional optim.

Timpul mediu  de completare a chestionarului  online: 20 minute (între 15 și 25 minute).
Vârsta mininmă de la care se poate realiza evaluarea: 14 ani.

 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe