document
Chestionarul CODE (Commitment or Organizational Disengagement)
Care ii sunt atitudinile față de actualul loc de muncă?


Chestionarul CODE  (Commitment or Organizational Disengagement – Extended version) permite evaluarea unor dimensiuni psihologice asociate cu satisfacția și implicarea angajaților la locul de muncă. Aceste variabile analizate în cadrul activităților de consiliere profesională (individual, cu respectarea clauzelor de confidențialitate) sau pot fi monitorizate în acțiuni de diagnoză organizațională (nemominal, cu focalizare pe aspectele colective) în scopul promovării un mediu de lucru sănătos și a unei culturi organizaționale performante. 

În literatura de specialitate există numeroase studii empirice care analizează concepte din psihologia organizațională care vizează aspectele pozitive ale relației dintre angajați și organizațiile lor (Work Engagement, Organizational Commitment, Psychological Empowerment) sau posibile aspecte negative ale acestei relații (Quiet Quitting, Organizational Silence, Psychological Contract Breach, Organizational Cynicism, Work Entitlement, Withdrawal Cognitions, Withdrawal Intentions). Chestionarul CODE asigură evaluarea acestor dimensiuni cheie ale relațiilor dintre angajați și organizațiile din care fac ei parte.

Analiza răspunsurilor oferite anonim de angajați la cele 60 de întrebări ale Chestionarului CODE permite identificarea a 10 dimensiuni psihologice asociate activității profesionale:
1.    Implicare în muncă (”Work Engagement”) 
2.    Angajament organizațional (”Organizational Commitment”) 
3.    Împuternicire psihologică (”Psychological Empowerment”)
4.    Îndreptățire în muncă (”Work entitlement”)                     
5.    Încălcarea contractului psihologic (”Psychological Contract Breach”) 
6.    Tăcere organizațională (”Organizational Silence”)  
7.    Demisie tăcută (”Quiet Quitting”)
8.    Cinism organizațional (”Organizational Cynicism”)  
9.    Gânduri de retragere (”Withdrawal Cognitions”) 
10.  Intenție de demisie (”Withdrawal Intentions”)

Înțelegerea acestor dimensiuni permite identificarea semnalelor timpurii ale nemulțumirii sau demotivării angajaților, facilitând intervențiile proactive pentru a aborda problemele înainte de acutizare. 

De exemplu, recunoașterea semnelor de ”demisie tăcută” sau de ”tăcere organizațională”  poate stimula dialogul pentru a înțelege cauzele subiacente ale comportamentului angajatului, cum ar fi suprasolicitarea sau lipsa recunoașterii. Identificarea unor încălcări ale promisiunilor (inițiale sau de parcurs) făcute de management sau detectarea cinismului organizațional pot duce la revizuirea politicilor și practicilor organizaționale, contribuind astfel la crearea unui mediu de lucru bazat pe încredere și la strategii de păstrare a angajaților performanți. 
Pe de altă parte, promovarea  implicării în muncă, a  angajamentului organizațional  și a  delegării puterii de decizie poate  crește satisfacția și productivitatea angajaților și poate conduce la creșterea performanței și la reducerea fluctuației de personal. În plus, recunoașterea și tratarea promptă a gândurilor demisionare  sau a intențiilor de retragere din organizație  pot reduce costurile asociate cu recrutarea și formarea noilor angajați, menținând astfel un nucleu stabil de angajați dedicați și motivați. 

Chestionarul CODE este destinat analizelor organizaționale de tip ”diagnoză organizațională” putând fi aplicat doar nenominal  (fără nume sau date de identificare a respondentului), cu respectarea clauzelor de garantare a confidențialității informațiilor. 

Interpretarea rezultatelor CODE  se fac doar prin referire la un profil colectiv, comparând sub-unități organizaționale (divizii, departamente, secții, puncte de lucru, echipe etc.) sau categorii profesionale diferite, din perspectiva dinamicii celor 10 dimensiuni ale implicării sau dez-implicării angajaților.

Timp mediu de completare a chestionarului online: 15 minute
Vârsta minimă de  la  care este posibilă evaluarea: 18 ani.  
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe