document
Chestionarul Determinanți ai Schimbărilor în Carieră (DSC)
Care îi sunt motivele pentru a face o schimbare profesională? 


Chestionarul DSC  (Determinanți ai Schimbărilor în Carieră; Constantin & all 2022) permite evaluarea a 18 factori care (a) ar putea sta la baza deciziei unei persoane de a face o schimbare profesională semnificativă, inclusiv în sensul deciziei de a părăsi un loc de muncă (dacă analiza este realizată la nivel individual) sau care (b) ar putea fi principalii predictori ai  fluctuației de personal (dacă analiza este realizată la nivel colectiv). 

În literatura de specialitate există numeroase studii empirice și mai multe metaanalize care au confirmat și reconfirmat (pe baza analizei a zeci de studii similare, realizate în țări diferite, în contexte diferite, de echipe de cercetare diferite), factorii care pot sta la baza deciziei de a părăsi un loc de muncă și care sunt considerați predictori ai fluctuației de personal. Pornind de la concluziile a două metaanalize extinse recente (Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000; Rubenstein, Eberly, Lee & Mitchell, 2018), au fost operaționalizate 18 dimensiuni psihologice, cele mai frecvent și puternic asociate cu intenția sau actul de părăsire a unui loc de muncă.

Chestionarul DSC este format din 90 de întrebări referitoare la  idei, sentimente, gânduri sau reacții pe care oamenii le au la locul de muncă sau în legătură cu activitatea lor profesională. Angajații care răspund la aceste întrebări trebuie să decidă în ce măsură (cât de des sau cât de intens), în ultima lună, au avut astfel de gânduri, trăiri sau reacții, marcând cu un ”X” alegerea lor pe o scală în cinci trepte, de la „în foarte mică măsură ” până la „în foarte mare măsură!”. 
Analiza statistică a răspunsurilor oferite de fiecare persoană în parte permite estimarea valorilor pentru 18 de dimensiuni psihologice care ar putea sta la baza deciziei de a face o schimbare profesională semnificativă/ a părăsi un loc de muncă, , factori grupați în patru categorii: 
   •   caracteristicile job-ului/ locului de muncă (autonomia în muncă, claritatea sarcinilor, suportul organizațional, șansele de promovare și beneficiile suplimentare), 
   •   contextul colectiv/ organizațional în care își desfășoară munca angajatul (coeziunea de grup, stilul de leadership, justiția distributivă, climatul organizațional
  •    atitudinile în muncă ale persoanei evaluate în ultima lună (satisfacția în muncă, epuizare în muncă, angajament organizațional, compatibilitatea cu job-ul, încrederea în sine)
  •    tendințele demisionare ale celui/ celei care completează chestionarul (epuizare profesională, insatisfacția colegilor, gânduri de retragere, căutarea de oferte de muncă ).
 
Chestionarul DSCi (individual)  este aplicabil în context de consiliere profesională/ managementul carierei cu scopul: (a) de a evalua nevoia unui angajat de a face o schimbare  profesională semnificativă (inclusiv de a părăsi actualul loc de muncă); (b) de a-l ajuta să conștientizeze care sunt factorii personali și organizaționali care ar putea sta la baza acestei decizii (determinanți critici) și (c) de a decide o schimbare în carieră sau o adaptare la condițiile actualului loc de muncă în funcție de determinanții critici identificați.

Chestionarul DSCc (colectiv) este aplicabil în situații de diagnoză organizațională, pentru a estima, la nivel colectiv și în condiții de confidențialitate (completarea va fi anonimă, angajații nu se vor semna): (a) probabilitatea ca angajații actuali să demisioneze/ părăsească actualul loc de muncă (prin raportare la un etalon intern sau la datele obținute la evaluarea anterioară), (b) factorii critici care ar putea sta la baza unor astfel de decizii (predictori ai intenției de turnover) și (c) posibile soluții sau măsuri de prevenire/ reducere a fluctuației de personal pe care managementul le-ar putea lua, măsuri focalizate pe intervenții la nivelul factorilor critici identificați anterior. 

 Timpul mediu de completare a chestionarului online: 15 minute. 
 Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 16 ani.