document
Chestionarul ”Dark Side of Personality” (DSP)
Care îi sunt tendințele ”întunecate” ale personalității sale?


Chestionarul DSP (Dark Side of Personality)  este format dintr-o compilație de scale grupate în jurul ”dark side of personality”, instrument standardizat de evaluare psihologică centrat pe surprinderea fațetelor negative ale personalității (Constantin et al. 2023). Acest chestionar nu este unul original (marca ”PsihoProfile”), ci are la bază itemii unor scale consacrate la nivel internațional (la care se adaugă și itemi proprii), scale verificate în studii empirice recente (citate mai jos) și grupate într-un instrument unitar.

Prima dimensiune majoră explorată în DSP este ”integritatea”, văzută,  în principal,  ca onestitate, sinceritate și aderență la valorile morale pozitive, așa cum este ea surprinsă în scala ”Integritate/Onestitate”, IPIP-VIA Scales (Goldberg et al. 2006; Iliescu, Popa, Dimache, 2015). Scorurile mici și extreme la această scală (valori de 1 sau 2) ne atrag atenția unor posibile vulnerabilități sau particularități disfuncționale ale persoanei evaluate, scorurile mari extreme (9 și 10) evidențiind o persoană integră, onestă și de încredere.

Cea de a doua dimensiune, analizată și pe diferite ei fațete, este ”manipularea” evaluată mai degrabă că o variantă extinsă a ”dark triade” și incluzând, pe lângă scalele  machiavelism, psihopatie, narcisism (varianta Dirty Dozen, Jonason et al., 2009, Jonason & Webster 2010) și o scală pentru sadism (Plouffe, Saklofske & Smith, 2017; Plouffe, et al, 2022). Scorurile mari extreme la aceste sub-scale (valori de 7 și 8), prezente simultan pentru cel puțin trei dintre ele, ne atrag atenția asupra unor posibile trăsături accentuate sau tulburări de personalitate centrate în furul ideii de manipulare a celorlalți.

Pentru a întregi tabloul trăsăturilor negative, este explorată și ”agresivitatea”, dimensiune surprinsă prin intermediul a 4 fațete – ostilitate, furie, agresivitate verbală și agresivitate fizică – cu ajutorul itemilor derivați din ”Buss-Perry Aggression Questionnaire”, varianta scurtă (Webster et al., 2014). Scorurile mari extreme la aceste sub-scale (valori de 7 și 8) semnalează existența unor trăsături sau tendințe accentuate agresive care ar putea deveni manifeste la persoana evaluată în momentele tensionate, de conflict sau de incertitudine.

În cele din urmă este evaluată și apetența pentru ”căutarea riscului”, văzută ca tendința de a căuta senzațiile tari, pericolele și situațiile limită dublată predispoziția de a încălca regulile și de a acționa necugetat, așa cum sunt ele surprinse de scala asumarea riscurilor din ”Jackson Personality Inventory” (Goldberg et al. 2006; Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. 2015). Scorurile mari extreme (9 și 10) la această scală atrag atenția asupra unei  persoane imprudente, prea ușor distrasă de provocare și de căutarea de senzații ”tari”, ale cărei conduite rămân mereu imprevizibile.

Chestionarul DSP este format din 62 de itemi, ”afirmații pe care oamenii le spun despre ei înșiși, legate de sinceritate și autocunoaștere”, afirmații pe care persoana evaluată trebuie să le analizeze și să decidă în ce măsură sunt adevărate pentru ea, pe o scală în cinci trepte (de la 0 - „Niciodată la 5 - „Întotdeauna adevărat”).

În interpretarea rezultatelor obținute cu ajutorul chestionarului DSP, se iau în calcul doar scorurile mari extreme pentru cele 3 dimensiuni majore (”manipulare”, ”agresivitate” și ”căutarea riscului”) și sub-scalele asociate,  valorile mici (1, 2 sau 3) ne având valoare interpretativă (cu excepția celor de la factorul ”integritate”).

Utilizarea Chestionarului DSP este esențială în evaluările care vizează surprinderea unor aspecte disfuncționale ale personalității pentru intervenția psihologică clinică și psihoterapeutică, practica  consilierii psihologice  a unor categorii specifice de persoane (recidiviști, consumatori de droguri, agresori/ abuzatori etc.) sau pentru evaluarea psihologică periodică specifică psihologiei muncii /”evaluării capacității de muncă” (vezi recomandările făcute de experții APR și CPR pentru obținerea permisului de port armă  la https://www.apsi.ro/documente-apr/).

Timp mediu de completare a chestionarului online: 15 minute.
Vârsta minimă de  la  care este posibilă evaluarea: 16 ani
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe