document
Inventarul Credințelor Primare (PI - Primal Beliefs Inventories) 
Care îi sunt credințele primare despre lume și viață?


Inventarul PI (Primal Beliefs) a fost construit de J.D.W. Clifton, C.L. Park, J.D. Baker și colaboratorii lor (2019) și permite evaluarea credințelor generale despre lume și viață, credințe pe care o persoană le are despre lumea în care trăiește, credințe personale care ar putea influența dezvoltarea personalității sale și starea lui de bine.

Inventarul PI (versiunea preliminară în limba română) conține 145 de itemi cu răspuns pe scală Likert în 6 trepte (de la 1-,,Acord puternic” la 6- ,,Dezacord puternic”) și permite evaluarea a 22 de dimensiuni psihologice distincte - credințe despre lume și viață - care se pot grupate în 3 mari clase / categorii:

  Lumea este ....
          o          ”sigură” (vs. ”periculoasă”) cu sub-factorii (credințele) că ea este un loc ”agreabil”, ”regenerativ”, ”în progres”, ”inofensiv”, ”colaborativ”, ”stabil”, ”drept”;
          o          ”incitantă” (vs. ”anostă”):  cu sub-factorii (credințele) că ea este un loc  ”care merită explorat”, ”frumos”, ”bogat”, ”interesant”, ”semnificativ”, ”ușor de îmbunătățit”, ”amuzant”;
          o          ”însuflețită” (vs. ”mecanicistă”): în sensul că este percepută ca fiind ”interactivă”, ”cu scop”, ”că are nevoie de noi” etc.  

Pe lângă evaluarea a 17 factori (credințe primare) chestionarul PI permite și evaluarea altor 5 factori suplimentari, credințe necorelate între ele: Lumea este un loc ....”acceptabil”, ”schimbător”, ”ierarhic”, ”interconectat” și ”uşor de înţeles”.

Toți acești factori se grupează într-un factor primar general Lumea este ,,Bună” (vs. Lumea este ”Rea”) care se referă (la polul pozitiv!) la o credință personală bazală  despre lume, în sensul că lumea ar fi un loc minunat, frumos, fascinat, abundent, sigur, plin de înțeles, ușor de îmbunătățit și în progres.

Varianta originală (în limba engleză) a Inventarului PI are 99 de itemi, însă în varianta românească preliminară (de validare și calibrare) s-au introdus și câte 2 itemi suplimentari pentru fiecare factor terțiar. În timpul completării instrumentului, există și câțiva itemi de control pentru a verifica atenția și implicarea persoanei care răspunde la itemii chestionarului.

Calitățile psihometrice preliminare ale Inventarului PI iau fost deja verificate pe un lot de 1233 de evaluări (distribuția datelor, consistență internă pe factori, structură factorială etc.), studiile de calibrarea instrumentului în limba română realizându-se în colaborare cu echipa condusă de  J.D.W. Clifton.
 
Aflându-se într-o etapă avansată de validare finală Inventarul PI trebuie folosit cu precauție, rezultatele oferite în Raportul de evaluare trebuind confirmate sau coroborate cu informații obținute cu ajutorul altor instrumente standardizate sau cu cele obținute din alte surse (interviu, observații, opinii ale unor terțe persoane etc).

Timpul mediu de completare a chestionarului online: 20 de minute.  
Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 14 ani.
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe