document
Chestionarul PID-5 Adulți, versiunea sintetică (PID-5A brief)
Care sunt posibilele dimensiuni / domenii  dezadaptative?


Inventarul de personalitate pentru DSM-5 (PID-5 – Adult, brief), a fost propus de APA (American Psychiatric Association) ca model alternativ de diagnostic la  DSM - V. și permite evaluarea polilor negativi și dezadaptativi derivați din  Big Five Model:  Afect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și PsihozăVersiunea integrală (full) în limba română a Chestionarului PID - 5 Adult (Constantin, Nicuță & Grădinaru, 2021) conține 224 de itemi și asigură evaluarea a  25 de trăsături dezadaptative.

Chestionarul PID-5Adult, brief este o scală formată din 25 de itemi, pe bază de auto-raportare, pentru adulții în vârstă de peste 18 de ani,  răspunsurile la fiecare aserțiune fiind solicitate pe o scala în 4 trepte, de la ”0” (”Foarte fals sau Adesea fals”) la ”3” (”Foarte adevărat sau Adesea adevărat”).  Analiza statistică a răspunsurilor la cei 25 de itemi (aserțiuni) permite estimarea gradului de dezvoltare a 5 dimensiuni dezadaptative/ domenii de disfuncționalitate: Afect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și Psihoză.  

Aceste tendințe sunt reprezentate grafic pe o scală în 5 trepte, cu semnificația: 
   0 - absența unor tendințe; 
   1-  posibile tendințe,  cu manifestări adaptate și funcționale;  
   2-  tendințe dezadaptative ușoare sau moderate, prezente frecvent; 
   3 – tendințe dezadaptative evidente, trăsături disfuncționale prezente sau perturbare severă.
 
Scorurile permanent ridicate pentru o dimensiune pot indica zone semnificative și problematice, astfel încât persoana care primește îngrijire ar putea necesita o evaluare, un tratament și o urmărire ulterioară.  

PID-5 – Adult a fost dezvoltat sub egida APA (American Psychiatric Association) pentru a fi folosit în diagnosticul preliminar / screening, în paralel cu interviul inițial al pacientului și pentru monitorizarea evoluției pacientului. Acest instrument poate fi utilizat în evaluare sau cercetare ca instrument complementar, util în luarea deciziilor clinice și nu ca singura bază pentru efectuarea unui diagnostic clinic. 

Pentru un screening detaliat și pentru a urmări schimbarea în timp a severității disfuncționalității persoanei monitorizate, se recomandă completarea versiunii extinse a PID - 5, Adult (220 itemi, 25 de dimensiuni dezadaptative evaluate). 

APA solicită clinicienilor și cercetătorilor să furnizeze date suplimentare cu privire la utilitatea instrumentelor pentru caracterizarea statutului pacientului si îmbunătățirea îngrijirii pacientului la http://www.dsm5.org/Pages/Feedback-Form.aspx.

  Timpul mediu de completare a chestionarului online: 15 minute
  Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 16 ani.