document
Chestionarul PID-5 Adulți, versiunea scurtă (PID-5A short)
Care îi sunt posibilele tendințe dezadaptative? 


Inventarul de personalitate pentru DSM-5 (PID-5), a fost propus de APA (American Psychiatric Association) ca model alternativ de diagnostic la  DSM - V. și permite evaluarea a 20 de trăsături dezadaptative  grupate în cinci domenii/ trăsăturiîn acord cu cei cinci factori ai Big Five Model. Versiunea integrală (full) în limba română a Chestionarului PID - 5 Adult (Constantin, Nicuță & Grădinaru, 2021) conține 224 de itemi și asigură evaluarea a  25 de trăsături dezadaptative.

Chestionarul PID-5A short  este format din 104 de itemi/ aserțiuni, răspunsurile fiind solicitate pe o scală în 4 trepte, de la ”0” (”Foarte fals sau Adesea fals”) la ”3” (”Foarte adevărat sau Adesea adevărat”).  Analiza statistică a răspunsurilor pentru cei 104 de itemi (aserțiuni) permite estimarea gradului de dezvoltare a 20 de dimensiuni dezadaptative, grupate în cinci domenii/ trăsături negative (polul negativ) a celor cinci factori ai personalității ai  Big Five Model: 
•      AFECT NEGATIV (Nevrozism +)  - labilitate emoțională, anxietate, teama de abandon
•      DETAȘARE (Introversiune – ) - retragere socială,  anhedonie, evitarea intimității
•      ANTAGONSIM (Agreabilitate – ) -  manipulare, necinste, grandomanie
•      DEZINHIBARE (Conștiinciozitate – ) - iresponsabilitate, impulsivitate, distractibilitate
•      PSIHOZĂ (Deschidere +) - convingeri neobișnuite, excentricitate, dereglare perceptivă.

Aceste tendințe sunt reprezentate grafic pe o scală în 4 trepte, cu semnificația: 
   0 - absența unor tendințe; 
   1-  posibile tendințe,  cu manifestări adaptate și funcționale;  
   2-  tendințe dezadaptative ușoare sau moderate, prezente frecvent; 
   3 – tendințe dezadaptative evidente, trăsături disfuncționale prezente sau perturbare severă.
 
Scorurile permanent ridicate pentru o dimensiune pot indica zone semnificative și problematice, astfel încât persoana care primește îngrijire ar putea necesita o evaluare, un tratament și o urmărire ulterioară.  

Chestionarul PID-5 a fost dezvoltat sub egida APA (American Psychiatric Association) pentru a fi folosit în diagnosticul preliminar / screening, în paralel cu interviul inițial al pacientului și pentru monitorizarea evoluției pacientului. Acest instrument poate fi utilizat în evaluare sau cercetare ca instrument complementar, util în luarea deciziilor clinice și nu ca singura bază pentru efectuarea unui diagnostic clinic. 

Pentru un screening detaliat și pentru a urmări schimbarea în timp a severității disfuncționalității persoanei monitorizate, se recomandă completarea versiunii extinse a PID - 5, Adult (224 itemi, 30 de dimensiuni dezadaptative evaluate). 

APA solicită clinicienilor și cercetătorilor să furnizeze date suplimentare cu privire la utilitatea instrumentelor pentru caracterizarea statutului pacientului si îmbunătățirea îngrijirii pacientului la http://www.dsm5.org/Pages/Feedback-Form.aspx.

Timp mediu de completare a chestionarului online: 15 minute.

  Timpul mediu de completare a chestionarului online: 5 minute
  Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 16 ani.