document
Chestionarul Vulnerabilității și rezilienței la Adicții (VrA)
Care îi sunt potențialele vulnarabilități la dependente/ adicții?


Chestionarul VrA (Vulnerabilitate și reziliență la Adicții), permite evaluarea unor dimensiuni după care se poate descrie o personalitate cu vulnerabilitate la dependențe / adicții, trăsături psihologice care, în studiile științifice empirice, au fost frecvent asociate cu diferite tipuri de dependențe (dependență fizică sau psihologică de o substanță/ un comportament riscant) sau cu dificultăți legate de adicții (căutarea și folosirea compulsivă unei substanțe/ un comportament riscant).

Chestionarul VrA conține 66 de itemi, aserțiuni la care persoanele evaluate sunt rugate să răspundă cu ”Adevărat” (A) sau ”Fals” (F) sau să aleagă o variantă intermediară (”?”) care semnifică  „Indecis”/ ”Între cele două variante”. Pe baza răspunsurilor obținute la cei 66 de itemi se poate calcula atât un scor global privind nivelul de vulnerabilitate individuală cât și scoruri pentru cele 10 scale specifice.  

În acord cu datele cercetării științifice moderne, principalele  dimensiuni psihologice asociate cu vulnerabilitatea la dependențe/ adicții (operaționalitate în Chestionarul VrA) sunt: 
1.    Căutarea de Senzații sau tendința de a căuta noi experiențe, adesea riscante sau intense, pentru a obține stimulare sau excitație. Persoanele cu scoruri mari sunt atrase de activități (care oferă stimulare sau excitație), cum ar fi: consumul de substanțe, jocurile de noroc sau comportamentele riscante. 
2.    Autocontrol Scăzut sau dificultăți în reglarea impulsurilor și comportamentelor și o capacitate redusă de a rezista tentațiilor sau presiunilor. Persoanele cu un autocontrol scăzut pot fi mai predispuse de a ceda în fața comportamentelor dependente, în forme ușoare (consum de cafea, fumat etc.) sau grave.
3.    Intoleranță la Disconfort sau rezistența scăzută la frustrare, stres sau disconfort emoțional și fizic. Persoanele cu o toleranță scăzută la disconfort, suportă cu greu astfel de momente și pot recurge la substanțe sau comportamente dependente pentru a-și ameliora starea. 
4.    Evitare Emoțională  sau tendința de a evita sau de a se detașa de emoții dificile sau dureroase. Persoanele care manifestă detașare emoțională tind să evite emoțiile, situațiile conflictuale sau trăirile dificile și pot folosi anumite substanțe sau comportamente ca o forme de apărare (deficitară). 
5.    Dorința de Evadare sau dorința de a scăpa de realitate sau de a evita problemele de viață prin comportamente dependente. În momente dificile, astfel de persoane pot căuta refugiu în substanțe sau activități care le distrag atenția de la dificultățile vieții cotidiene. 
6.    Gratificare imediată sau predispoziția de a fi motivat de recompensele imediate și plăcute oferite, fără a tolera amânarea în scopul obținerii unor beneficii consistente pe termen lung.  Astfel de persoane caută plăcerea imediată, fiind vulnerabile la efectele substanțelor sau satisfacția dată din jocurile de noroc. 
7.    Reziliența Emoțională sau capacitatea de a face față stresului și emoțiilor negative este unul din cei patru factori protectori împotriva conduitelor riscante, dependențelor și adicțiilor.. 
8.    Suportul Social, ca factor protector, se referă la mediul social pozitiv și la resursele sociale pe care le poate folosi o persoană pentru a face față stresului și provocărilor și a rezista tentațiilor sau adicțiilor. 
9.    Auto-Eficacitate, cu referire la încrederea în abilitatea proprie de a gestiona provocările și de a rezista tentațiilor, este asociată cu reziliența în fața adicțiilor sau succesul în tratamentul dependențelor. 
10.  Flexibilitate Cognitivă este asociată cu o mai bună sănătate mentală și psihologică, cu evitarea  situațiilor limită și cu găsirea unor soluții alternative putând reduce vulnerabilitatea la dependențe.

Scorurile ridicate la una sau mai multe dimensiuni ale chestionarului VrA nu înseamnă că o persoană va dezvolta, cu siguranță, dependențe, ci indică doar o vulnerabilitate potențială. Factorii de mediu (anturajul), educația și valorile cultivate în familie, experiențe de viață și alți factori psihosociali pot juca un rol decisiv în dezvoltarea dependențelor sau în creșterea rezistenței la dependențe. 

Evaluarea dimensiunilor Chestionarului VrA poate fi utilă în screening-ul preliminar și identificarea adolescenților cu risc crescut de dependențe și în scop de prevenire și intervenție. Instrumentul poate fi folosit și în alte situații de consiliere/ psihoterapie dacă se dorește o estimare rapidă a posibilelor ”accentuări” sau tendințe disfuncționale/ adaptative ale persoanei evaluate.

Timpul mediu de completare a chestionarului online: 25 minute.
Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 14 ani
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe