document
Chestionarul  Bright Side of Personality” (BRI)
Care îi sunt dominatele ”luminoase” ale personalității sale?


Chestionarul BRI (”BRIght side of personality”), vizează acele dimensiuni psihologice care dau farmec și valoare personalității individuale: încrederea în oameni și în intențiile lor bune, aprecierea sau admirația pentru reușitele celorlalți, generozitatea și autenticitatea în relațiile cu ei, emoțiile pozitive și exprimare lor deschisă, cultivarea unor relații pozitive cu ceilalți, angajamentul și implicare personală, atribuirea de sens și scop vieții personale și sentimentul realizării și împlinirii personale, empatia în relațiile interpersonale, compasiunea față de semeni și altruism-ul în relațiile cu ceilalți etc. (Constantin et al. 2023).

Chestionarul BRI nu este unul original (marca ”PsihoProfile”), ci are la bază itemii unor scale consacrate la nivel internațional (la care se adaugă și itemi proprii), scale verificate în studii empirice recente (citate mai jos) și grupate într-un instrument unitar.
Un prim set de dimensiuni definitorii pentru partea pozitivă, luminoasă a naturii umane sunt cele propuse de Kaufman și echipa sa, în  2019, și operaționalizate în Light Triad Scale (Kaufman, Yaden, Hyde & Tsukayama, 2019): încrederea în umanitate (credința în bunătatea fundamentală a oamenilor); umanismul (prețuirea demnității și valorii fiecărui individ) și kantianism-ul (tratarea oamenilor ca un scop pentru ei înșiși). În cadrul Chestionarului BRI  aceste trei dimensiuni apar sub forma a trei factori: încredere, apreciere și generozitate.

În anul 2012, M. E. Seligman, în cartea sa ”Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being”, definea cinci piloni ai stării de bine (wellbeing):  positive emotion, engagement, relationships, meaning și accomplishment. Aceste dimensiuni au fost operaționalizate în scala PERMA-Profiler, instrument creat și validat de  Butler și Kern în 2016  și preluate în Chestionarul BRI prin factorii: emoții pozitive, angajament, relaționare, sens în viață și realizare

Analizând literatura de specialitate dedicată acestei teme, am identificat o altă încercare de operaționalizare, de data acesta aducând în discuție dimensiuni psihologice din aria comportamentului pro-social, dimensiuni complementare celor din scalele anterioare. Johnson, L. K. (2018) a propus trei dimensiuni relevante pentru evaluarea comportamentului pro-social – empathy, compassion și altruism – dimensiuni pe le-am integrat în Chestionarul BRI sub forma factorilor: empatie, compasiune și altruism.

Chestionarul BRI este format din 64  de itemi, ”afirmații despre realism, autocunoaștere și sinceritate”, afirmații pe care persoana evaluată trebuie să le analizeze și să decidă în ce măsură sunt adevărate pentru ea, pe o scală în cinci trepte (0 - „Niciodată adevărat”, 1 - „Rareori adevărat”, 3 - „Uneori adevărat”, 4 - „Deseori adevărat” și 5 - „Întotdeauna adevărat”). 
În interpretarea rezultatelor obținute cu ajutorul Chestionarului BRI, se iau în calcul doar scorurile mari extreme - valorile 8, 9 și 10 - pentru fiecare dintre cele 11 dimensiuni evaluate. Scorurile mici, scăzute nu au valoare interpretativă, nu se interpretează!

Prin opoziție cu Chestionarul DSP (Dark Side of Personality) – care vizează surprinderea unor aspecte negative, disfuncționale ale personalității  –  Chestionarul BRI (Bright Side of personality) este focalizat pe  evaluarea fațetelor pozitive ale personalității, pe partea  benefică, luminoasă a naturii umane, fiind util în special în activitățile de recrutare și selecție (identificarea unor persoane că trăsături speciale, care au astfel de particularități) sau în activitățile de autocunoaștere și consiliere pentru dezvoltarea personală (pentru conștientizarea și dezvoltarea unor trăsături psihologice benefice și apreciate social).

ATENȚIE! Recomandăm aplicarea chestionarului BRI împreună cu un chestionar de evaluare a dezirabilității sociale (de exemplu Chestionarul PAS) pentru a putea verifica tendința ”de fațadă” sau nevoia exagerare în raportare la aspectele pozitive, dezirabile social.

Timp mediu de completare a chestionarului online: 15 minute
Vârsta minimă de  la  care este posibilă evaluarea: 16 ani
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe