document
Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate (ETP duo)
Care sunt tendințele sale disfuncționale/ ”dizarmonice”? 


Inventarul ETP duo v3  (Constantin & Nicuță, 2022) este un instrument de evaluare a tulburărilor de personalitate pentru care DSM-5 (APA, 2013) propune cinci caracteristici cheie definitorii: 1. pattern-uri de gândire rigidă, extremă şi distorsionată (gândire); 2. pattern-uri de răspunsuri emoţionale problematice (afect); 3. dificultăți de control al impulsurilor (comportament); 4. probleme interpersonale semnificative (relaţionare).

Inventarul ETP duo (Evaluarea Tulburărilor de  Personalitate) a fost construit și validat pe populația românească, în dezvoltarea sa urmărindu-se surprinderea unor posibile tulburări de personalitate (dezvoltări dizarmonice ale personalităţii) din perspectiva a două modele concurente (duo) în diagnostic: DSM V. si ICD 10. 

Itemii Inventarului ETP duo sunt formați din aserțiuni (afirmații) cu două posibile variante de răspuns (Adevărat/ Fals), incluzând și o variantă de răspuns intermediară (”?”) pentru cei nehotărâți sau cei care nu se regăsesc în nici una dintre cele două variante dihotomice. 

Chestionarul Inventarului ETP duo conține 127 de itemi (+ 4 itemi de control în versiunea online), câte 10 itemi pentru fiecare dintre cele 8 tulburări de personalitate similar definite în cele doua sisteme de evaluare 
         tulburarea de personalitate paranoidă,
         tulburarea de personalitate  schizoidă
         tulburarea de personalitate histrionică
         tulburarea de personalitate dependentă
         tulburarea de personalitate borderline
         tulburarea de personalitate antisocială/ disocială
         tulburarea de personalitate evitantă / anxioasă,
         tulburarea de personalitate  obsesiv-compulsiv/ anankastă
și pentru cele 3 tulburări de personalitate care se regăsesc doar în DSM V 
         tulburarea de personalitate narcisistă
         tulburarea de personalitate schizotipală), 
sau în ICD 10 
         tulburarea de personalitate (impulsivă).  

În plus inventarul mai conține două scale clinice suplimentare, una pentru depresie, alta pentru anxietate (cu câte 10 itemi fiecare) și două scale de control o scală: răspunsuri random (”răspunsuri la întâmplare”) și potențial disfuncțional (”efect de contaminare”). 

Doar scorurile mari, situate în decilele 9 sau 10, pot fi luate în calcul ca fiind relevante, semnalând posibile tendințe disfuncționale/ tulburări de personalitate. Aceste concluzii preliminare trebuie confirmate/ verificate prin utilizarea unor metode de diagnostic suplimentare (interviu semi-structurat cu persoana evaluată) înainte de a formula un diagnostic preliminar.

ATENȚIE! Pentru Inventarul ETPduo, scorurile mici nu se interpretează (nu au valoare interpretativă!). Au relevanță în interpretarea tendințelor individuale doar scorurile mari (decilele 9 și 10)! 

Timpul mediu  de completare a chestionarului  online: 20 minute (între 15 și 25 minute).
Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 14 ani
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe