document
Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate (ETP duo)
Care sunt tendințele sale disfuncționale/ ”dizarmonice”? 


Inventarul ETP duo v3  (Constantin & Nicuță, 2022) este un instrument de evaluare a tulburărilor de personalitate pentru care DSM-5 (APA, 2013) propune cinci caracteristici cheie definitorii: 1. pattern-uri de gândire rigidă, extremă şi distorsionată (gândire); 2. pattern-uri de răspunsuri emoţionale problematice (afect); 3. dificultăți de control al impulsurilor (comportament); 4. probleme interpersonale semnificative (relaţionare).

Inventarul ETP duo (Evaluarea Tulburărilor de  Personalitate) a fost construit și validat pe populația românească, în dezvoltarea sa urmărindu-se surprinderea unor posibile tulburări de personalitate (dezvoltări dizarmonice ale personalităţii) din perspectiva a două modele concurente (duo) în diagnostic: DSM V. si ICD 10. 

Itemii Inventarului ETP duo sunt formați din aserțiuni (afirmații) cu două posibile variante de răspuns (Adevărat/ Fals), incluzând și o variantă de răspuns intermediară (”?”) pentru cei nehotărâți sau cei care nu se regăsesc în nici una dintre cele două variante dihotomice. 

Chestionarul Inventarului ETP duo conține 122 de itemi, câte 10 itemi pentru fiecare dintre cele 7 tulburări de personalitate similar definite în cele doua sisteme de evaluare 
         tulburarea de personalitate paranoidă,
         tulburarea de personalitate  schizoidă
         tulburarea de personalitate histrionică
         tulburarea de personalitate dependentă
         tulburarea de personalitate borderline
         tulburarea de personalitate antisocială/ disocială
         tulburarea de personalitate evitantă / anxioasă,
         tulburarea de personalitate  obsesiv-compulsiv/ anankastă
și pentru cele 3 tulburări de personalitate care se regăsesc doar în DSM V 
         tulburarea de personalitate narcisistă
         tulburarea de personalitate schizotipală), 
sau în ICD 10 
         tulburarea de personalitate (impulsivă).  

În plus inventarul mai conține doua scale suplimentare, una pentru depresie, și alta pentru anxietate.

Doar scorurile mari, situate în decilele 9 sau 10, pot fi luate în calcul ca fiind relevante, semnalând posibile tendințe disfuncționale/ tulburări de personalitate. Aceste concluzii preliminare trebuie confirmate/ verificate prin utilizarea unor metode de diagnostic suplimentare (interviu semi-structurat cu persoana evaluată) înainte de a formula un diagnostic preliminar.

ATENȚIE! Pentru Inventarului ETP, scorurile mici nu se interpretează (nu au valoare interpretativă!). Au relevanță în interpretarea tendințelor individuale doar scorurile mari (decilele 9 și 10)! 

Timpul mediu  de completare a chestionarului  online: 20 minute (între 15 și 25 minute).
Vârsta mininmă de la care se poate realiza evaluarea: 12 ani
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe