document
Chestionarul Inteligenței Emoționale (INEM)
Care îi este profilul inteligenței emoționale?


Chestionarul INEM (INteligență EMoțională) permite evaluarea inteligenței emoționale, definită ca fiind  ”capacitatea unei persoane de a recunoaște şi diferenția propriile trăiri, de a le gestiona şi de a le folosi eficient în modul de gândire şi acțiune” (Salovey şi Mayer, 1990). Chestionarul INEM (Constantin et all, 2022) permite evaluarea inteligenței emoționale în acord cu modelul propus de Salovey şi Mayer, fiind un chestionar standardizat de evaluare psihologică, construit și validat pe populația românescă.

În acord cu datele oferite de cercetarea științifică, inteligența emoțională (EQ) vine în completarea inteligenței cognitive (IQ) aducând un plus de valoare în determinarea nivelului de performanță (Goleman, 2001; Reid, 2009), succesului social (Brackett, Rivers, & Salovey, 2011) sau stării de bine (Sánchez-Álvarez, Extremera & Fernández-Berrocal, 2016). Există numeroase studii care demonstrează că și sub-factorii inteligenței emoționale, aduc un plus de forță predictivă peste inteligența cognitivă (IQ), explicând suplimentar 11% din varianța performanței academice sau peste 20% din varianța performanței în vânzări (Reid, 2009). Mai mult, numeroase studii confirmă asocierea dintre inteligența emoțională (IE) și variabile organizaționale cum ar fi angajamentul afectiv/ în muncă (Carmeli, 2003), sau satisfacția în muncă  (Wong & Law, 2002). Spre deosebire de IQ, competențele bazate pe inteligența emoțională (EQ) sunt învățate prin educație și exerciții iar arta de a conduce este considerată o formă sui-generis a inteligenței emoționale, fiind puternic corelată cu leadership-ul transformațional (Hatch şi H. Gardner, 1989).

Chestionarului INEM conține 50 de itemi (aserțiuni) referitoare la trăirile și emoțiile personale sau la reacțiile individuale la trăirile emoționale ale celorlalți, aserțiuni pe care persoana evaluată trebuie să le evalueze pe o scală dihotomică (Adevărat/ Fals). Cuantificarea răspunsurilor individuale permite calcularea atât a scorurilor pe cei patru factori principali ai inteligențe emoționale cât și estimarea scorurilor compozite pentru nivelul inteligenței intrapersoanale și nivelul inteligenței interpersonale sau a scorului general la inteligența emoțională (globală). Separat, este calculat și un scor pentru dezirabilitate socială (exagerare în autoevaluare).

În Raportul de evaluare psihologică INEM, sunt reprezentate grafic următoarele dimensiuni: 
          INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ (global)
                   Inteligență INTRAPERSONALĂ
                     1.    Înțelegerea propriilor emoții
                     2.    Reglarea propriilor emoții  
                   Inteligență INTERPERSONALĂ
                     3.    Înțelegerea emoțiilor celorlalți
                     4.    Reglarea emoțiilor celorlalți 
          Dezirabilitate socială (scală de control)

Scoruri mari la factorul global inteligentă emoțională (suma celor patru factori principali scalei INEM) semnifică faptul că persoana evaluată își cunoaște și gestionează bine propriile emoții, reușind să își schimbe voluntar starea afectivă în funcție de situație, sesizând rapid emoțiile sau motivele care stau în spatele emoțiilor celorlalți și folosindu-se de acestea pentru a-i înțelege sau influența.  

Dacă scorurile la ultima scală – dezirabilitate socială – sunt mari, este posibil că persoana evaluată să aibă tendința de a exagera în încercarea de a se prezenta într-o lumină cât mai favorabilă, având doar impresia subiectivă despre sine că are capacitatea de a identifica și utiliza cu abilitate emoțiile în relațiile interpersonale. În acest caz nu puteam afirma cu certitudine că persoana respectivă este inteligentă emoțional. 

Evaluarea și cunoaștere inteligenței emoționale are multiple consecințe și beneficii, atât în cadrul activităților de recrutare și selecție, cât și în cele de constituire și optimizare a  muncii în echipă sau în cele de consiliere personală sau profesională.  

Timpul mediu de completare a chestionarului online: 10 minute. 
Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 12 ani. 
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe