document
Chestionarul Percepțiilor și Atitudinilor despre Sine (PAS)
Care îi sunt percepțiile despre sine și despre relațiile cu ceilalți? 


Chestionarul PAS (Percepții și Atitudini despre bine) este focalizat pe evaluarea a patru dimensiuni esențiale ale personalității: percepțiile evaluative despre sine (imaginea de sine), predispoziția de a da răspunsuri dezirabile social (tendința de fațadă), atitudinea negativă despre sine sau trecutul personal (auto-devalorizarea) și valorile sau atitudinile morale (integritate morală). Aceste patru aspecte sunt definitorii atât pentru evaluarea și înțelegerea personalității individuale cât și pentru estimarea măsurii în care persoana evaluată are tendința de a deforma răspunsurile la itemii unui chestionar de personalitate sau la întrebările unui ghid de interviu/ anamneză.

Fiecare dintre cele 4 dimensiuni ale Chestionarului PAS este evaluată prin intermediul a 21 de itemi, grupați în câte trei factori. Primele două seturi de itemi au fost extrase din versiunile anterioare a două chestionare de pe PsihoProfile, în urma analizelor realizate pe eșantioane de peste 14 000 de evaluări (ASSI - ”Autodepreciere, Stima de Sine, Infatuare”) sau 7 300 de evaluări (DS – ”Dezirabilitate Socială”). Cel de al treilea set a fost pre-testat pe un lot de 1 500 de participanți în cadrul unui chestionar intitulat WLQ (”Winner - Loser Questionnaire”).

Chestionarul PAS este format din 84 de afirmațiidespre propria persoană, despre sinceritate și despre imaginea pe care o aveți despre voi înșivă”, afirmații pe care persoana evaluată trebuie să le analizeze și să decidă în ce măsură sunt adevărate pentru ea, pe o scală în cinci trepte (0 - „Niciodată adevărat”, 1 - „Rareori adevărat”, 3 - „Uneori adevărat”, 4 - „Deseori adevărat” și 5 - „Întotdeauna adevărat”).

După completarea chestionarului, raportarea evaluărilor individuale la etalonul specific categoriei de gen și de vârstă, permite identificarea profilului psihologic individual al percepțiilor și atitudinilor despre sine:
 
IMAGINE DE SINE
• Stimă de sine
• Auto-eficacitate
• Realizare
 
AUTO-DEVALORIZARE
• Recunoștință(–)
• Regrete
• Auto-depreciere
TENDINȚĂ DE FAȚADĂ
• Auto-amăgire
• Auto-prezentare
• Exagerare
 
INTEGRITATE MORALĂ
• Sinceritate
• Onestitate
• Moralitate

În interpretarea rezultatelor obținute cu ajutorul chestionarului PAS, se iau în calcul doar scorurile extreme (1, 2 și 9,10 pentru cele 4 dimensiuni majore și valorile 1 și 8 pentru cele 12 sub-scale). Scoruri mari extreme la scalele ”imaginii de sine” și ”tendinței de fațadă” ne atrag atenția asupra unor posibile deformări pozitive (fake good) ale rezultatelor finale la inventarele de personalitate, în timp de scorurile extreme mici ne atrag atenția asupra unor posibile deformări negative (fake bad) în astfel de evaluări. Posibile deformări negative ale rezultatelor, generate de o percepție pesimistă și autodepreciativă, pot fi asociate și cu scorurile mari la scalele de ”Auto-devalorizare”. Scorurile mari (extreme) la scalele ”Integrității morale” ne pot pune în gardă îl legătură cu onestitatea, sinceritatea și ”flexibilitatea” morală a persoanei evaluate.

Utilizarea Chestionarului PAS este esențială în evaluările care vizează imaginea de sine, modul de prezentare în fața celorlalți, tendințele autodepreciative și integritatea morală sau în situațiile în care avem nevoie de verificarea și confirmarea faptului că profilul psihologic obținut în urma completării mai multe inventare de personalitate este unul acurat, nedeformat de tendințe particulare (cele descrise mai sus) și reprezentativ pentru persoane evaluată.

Timp mediu de completare a chestionarului online: 15 minute.
Vârsta minimă de la care este posibilă evaluarea: 14 ani
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe