document
Inventarul punctelor forte de caracter (VIA-IS-R)
Care îi sunt principalele calități, virtuți sau puncte forte?


Inventarul punctelor forte de caracter (VIA Inventory of Strengths, VIA-IS-R), este un instrument dezvoltat de Martin Seligman și Christopher Peterson  (© 2018 Values in Action Institute; https://www.viacharacter.org/research/findings) pentru a evalua aspectele pozitive ale personalității, virtuțile sau ”punctele forte” de caracter. 

Chestionarul a fost conceput pentru a identifica și evalua punctele forte de caracter, cele care sunt considerate valoroase și semnificative în viața de zi cu zi, în diferite culturi și contexte de viață. Scopul său este de a pune accentul pe aspectele pozitive ale personalității și pe felul în care acestea pot fi cultivate considerate valoroase și semnificative în viața de zi cu zi, în diferite culturi și contexte de viață. 

Modelul pe baza căruia  fost construit  Inventarul VIA a fost propus de Seligman și Peterson (2004/ 2006), ca o reacție la tendința psihologiei tradiționale de a se concentra pe evaluarea aspectelor negative a personalității, pe identificarea și cuantificarea deficiențelor, disfuncționalului sau a tulburărilor de personalitate/ psihice. Definit din perspectiva psihologiei pozitive, modelul propune evaluarea a 24 de forțe (pozitive) de caracter grupate în 6 virtuți fundamentale, considerate universale în diferite culturi și societăți:  Înțelepciune, Curaj, Umanitate, Dreptate, Temperanță  și  Transcendență.

 Chestionarul VIA Inventory of Strengths  (VIA-IS-R) este format din 192 de aserțiuni, evaluate pe o scală în 5 trepte, de la 1 (”Foarte necaracteristic mie” ) până la 5 (”Foarte caracteristic mie”). Fiecare dintre cele 24 de ”puncte forte” de caracter este estimată prin intermediul a 8 itemi, acestea fiind grupate în cele 6 categorii/ virtuți fundamentale:
       ÎNȚELEPCIUNE (Creativitate, Curiozitate, Judecată, Dragostea de a învăța, Perspectivă); 
       CURAJ (Curaj, Perseverență, Onestitate, Pasiune);  
       UMANITATE (Dragoste, Bunătate, Inteligență socială);
       JUSTIȚIE (Muncă în echipă, Corectitudine, Leadership);
       TEMPERANȚĂ (Iertare, Smerenie, Prudență, Autocontrol); 
       TRANSCENDENȚĂ (Apreciere, Recunoștință, Speranță, Umor, Spiritualitate).

Procesul de dezvoltare a Inventarului VIA-IS a fost unul complex și riguros. S-a pornit de la o trecere în revistă extensivă a literaturii filozofice și religioase și de la consultarea experților în diferite domenii și s-a bazat pe analiza cercetărilor empirice internaționale și pe utilizarea unor tehnici statistice avansate de agregare a datelor. Testarea și validarea în populații diverse și iterările continue au asigurat aplicabilitatea universală și validitatea instrumentului (Seligman & Peterson, 2006).

Inventarului VIA-IS a fost utilizat în numeroase cercetări, conducând la concluzii semnificative pentru domeniul psihologiei pozitive, demonstrându-se că forțele de caracter sunt corelate cu bunăstarea, sănătatea mentală, reziliența și succesul în educație și muncă (https://www.viacharacter.org/research/findings). 

Chestionarul VIA-IS are aplicații practice în diverse contexte, inclusiv școli, organizații, terapie și dezvoltare personală contribuind la promovarea unei perspective mai pozitive asupra psihologiei umane, concentrându-se pe cultivarea forțelor individuale și pe îmbunătățirea bunăstării generale.

Timpul mediu de completare a chestionarului online:  25 de minute .  
 Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea:   14 ani.   
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe