document
Inventarul de personalitate Big Five©plus
Care îi este profilul (general și exhaustiv) de personalitate?


Inventarul Big Five©plus (Constantin et al., 2008/2010) este o probă standardizată de evaluare a personalităţii, construită după modelul Big Five (perspectiva propusă de Goldberg, 1999), capabilă să ofere, în condiţii de control al dezirabilităţii sociale, un profil de personalitate exhaustiv, un screening complet al personalităţii individuale, atât prin raportare la cei 5 meta-factori (extraversiune, agreabilitate, nevrozism, conştiinciozitate şi deschidere) cât, mai ales, prin raportare la cei 30 de factori (faţete). Cei 240 de itemi a chestionarului sunt formulaţi sub formă de aserţiuni cu două variante de răspuns (alegere forţată) permiţând astfel diminuarea tendinţei de faţadă în condiţii de evaluare psihologică "cu miză" (evaluare psihologică la angajare sau evaluare faţadă în condiţii de evaluare psihologică "cu miză" psihologică periodică).

Inventarul Big Five©plus are calităţi psihometrice confirmate. Analizele structurale confirmă existenţa celor 5 meta-factori latenţi (extraversiune agreabilitate, conştiinciozitate, nevrozism şi deschidere) şi un model predictiv valid, cei cinci factori ai chestionarului Inventarul Big Five©plus obţinând coeficienţi buni de predicţie a factorilor latenţi omologi.

Inventarul Big Five©plus are câteva atuuri care merită a fi evidenţiate prin raportare la alte probe similare de evaluare a personalităţii construite după Big Five Model/Five Factors:
  1. a fost construit şi validat în Romania, fiind definit şi calibrat în acord cu modul de a gândi şi acţiona a românilor
  2. este dedicat pentru aplicări în context organizaţionali, deşi poate folosit fără probleme în diagnoza individuală clinică;
  3. prin modul de formulare a itemilor ; reduce tendinţa de faţadă / dezirablitatea socială;
  4. permite radiografierea aspectelor definitorii ale întregii personalităţi prin intermediul celor 30 de factori putând oferi un profil detaliat al persoanei evaluate.
Factorii Inventarul Big Five©plus în funcție de care este evaluată personalitatea individuală, sunt:
1. Extraversie
1.1 Afectivitate ("Affectivity")
1.2 Sociabilitate ("Sociability")
1.3 Asertivitate ("Assertiveness")
1.4 Activitate ("Activism")
1.5 Excitabilitate ("Excitability")
1.6 Veselie ("Cheerfulness")

2. Agreabilitate
2.1 Încredere ("Trust")
2.2 Moralitate ("Morality")
2.3 Altruism ("Altruism")
2.4 Cooperare ("Cooperation")
2.5 Modestie ("Modesty")
2.6 Compasiune ("Compassion")

3. Nevrozism
3.1 Anxietate("Anxiety")
3.2 Furie ("Anger")
3.3 Depresie ("Depression")
3.4 Timiditate ("Timidity")
3.5 Exagerare ("Exaggeration")
3.6 Vulnerabilitate ("Vulnerability")
 
4. Conştiinciozitate
4.1 Eficienţă personală ("Personal efficiency")
4.2 Ordine/planificare ("Order / Planning")
4.3 Rigiditate morală ("Moral rigidity")
4.4 Ambiţie ("Ambition")
4.5 Perseverenţă ("Perseverance")
4.6 Prudenţă ("Cautiousness")

5. Deschidere
5.1 Imaginaţie ("Imagination")
5.2 Interes artistic ("Artistic inters")
5.3 Emoţionalitate ("Emotionality")
5.4 Spirit aventurier ("Adventurous spirit")
5.5 Intelect ("Intellect")
5.6 Liberalism ("Liberalism")

ACREDITAT de Colegiul Psihologilor din România în ședința Comisiei Metodologice din data de 11.01.2019!

Timpul mediu pentru completarea chestionarului online: 35 de minute
Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 15 ani