document
Inventarul Dimensiunilor Accentuate DA 12profile
Care sunt dimensiunile ”accentuate” ale personalității sale?


Inventarul de personalitate D.A. (”Dimensiuni Accentuate”) a fost construit în intervalul 2005 – 2009 (Constantin et al., 2010) după modelul dimensiunilor accentuate propus de Karl Leonhard (1970), conține 151 de itemi cu răspuns dihotomic (Adevărat/ Fals) și permite evaluarea a 12 dimensiuni accentuate ale personalității: demonstrativitate, hiperexactitate, hiperperseverență, nestăpânire, hipertimie, distimie, ciclotimie, exaltare, anxietate, emotivitate, dependentă și nevrozism. 

Inventarul D.A. evaluează acele trăsături psihologice care pot „da farmec” personalității unui angajat, pot funcționa chiar ca atuuri personale sau profesionale dar, de multe ori, semnalează o personalitate cu „probleme”, ele putându-se manifesta şi ca factor perturbator al activității profesionale şi sociale. În opinia autorilor, evaluarea trăsăturilor accentuate este necesară atât în evaluarea psihologică periodică ce ține de medicina muncii (identificarea posibilelor aspecte vulnerabile ale personalității) cât şi în procesul de selecție profesională (evidențierea atuurilor şi a punctelor slabe ale candidaților prin raportare la solicitările locului de muncă) sau în demersurile de consiliere psihologică a angajaților și de rezolvare/ reducere a conflictelor

Inventarul D.A. are incluse trei scale de control: scala de răspunsuri random (tendința unor persoane de a oferi răspunsuri inconsistente sau la întâmplare); scala de dezirabilitate socială (tendința de a oferi răspunsuri dezirabile social, de a se prezenta într-o lumină exagerat de pozitivă) și scala de contaminare psihopatologică (tendința de a alege mai multe aserțiuni auto-descriptive cu potențial dezadaptativ, pe fondul unei afecțiuni psihopatologice marcante).

Într-un studiu realizat pe un lot de 762 de subiecți (Constantin et al., 2010), analiza consistenței interne și a fidelității test-retest ale Inventarului de personalitate D.A.  s-a realizat în paralel cu cele ale Chestionarului P. A.  (” Personalități Accentuate ”), versiunea românească a unui chestionar similar construit în limba germană de H. Schmieschek (1970). Datele empirice pun în evidenţă  coeficienți buni de consistenţă internă şi de stabilitate test-retest pentru Inventarul DA   (Constantin et al. 2008), dar nesatisfăcători pentru chestionarul P. A. (H. Schmieschek, 1970). În plus din aceste studii rezultă că proba P.A. (H. Schmieschek, 1970) are probleme atât în ceea ce privește consistența internă cât și în ceea ce privește fidelitatea test-retest. Conform acestor date,  calitățile psihometrice ale Inventarul D.A. sunt superioare celor evaluate de chestionarul P. A., luat ca reper comparativ. 

În interpretarea datelor  Inventarului D.A.  sunt considerate semnificative doar scorurile care depășesc pragul de 7 (etalon în octile). Valorile sub acest prag nu au nici o relevanță (nu ne spun nimic despre subiect)! Până la nivelul 7 (inclusiv), scorurile pot fi interpretate ca  posibile tendințe, fără a fi considerate în mod cert disfuncționale, dacă nu sunt confirmate de rezultatele la alte probe sau evaluări. 
Valorile de nivel 8 semnalează o dimensiune „accentuată”, vizibilă în comportamentul zilnic al persoanei evaluate, dimensiune care, de cele mai multe ori, funcționează ca un factor perturbator al activității personale și profesionale. Valența dezadaptativă a unei astfel de dimensiuni accentuate depinde atât de specificul profesiei cât şi de capacitatea persoanei de a conștientiza şi supra-compensa acea tendință (detalii suplimentare în ”Inventarului D.A. Manual de utilizare”!) 

În cazul Inventarului D.A., scorurile apropiate de valoarea 8 la două sau mai multe dimensiuni pot indica şi o „personalitate accentuată”, etichetată deseori ca fiind și „dificilă”, cu dominate de personalitate particulare sau cu „probleme comportamentale” evidente. Concluzii certe pot fi formulate numai după verificarea sau coroborarea rezultatelor obținute de la Inventarului D.A. cu cele obținute prin intermediul altor probe de evaluare psihologică sau prin realizarea unor interviuri aprofundate.  

Timp mediu de completare a chestionarului on-line: 25 de minute (între 15 și 35 minute).
Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 14 ani
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe