document
Inventarul de personalitate pentru DSM-5 (PID-5 A full)
Care sunt posibilele sale tendințe/ ”trăsături dezadaptative”?


Inventarul de personalitate PID-5, permite evaluarea posibililor tendințe dezadaptative sau disfuncționale, în termeni de trăsături de personalitate derivate din  Big Five Model, Inventarul PID -5, fiind propus de APA (American Psychiatric Association) ca model alternativ de diagnostic la  DSM - V. 

Inventarul de personalitate PID-5 asigură evaluarea a  25 de trăsături dezadaptative, 10 trăsături dezadaptative nespecifice unui domeniu (asumarea de riscuri; limitare afectivă; perfecționism rigid; perseverare; submisivitate; suspiciune; nevoia de atenție; duritate; deprimare; ostilitate)  și  15 trăsături dezadaptative grupate în cinci domenii/ trăsături negative (polul negativ) a celor cinci factori ai personalității ai  Big Five Model
•      AFECT NEGATIV (Nevrozism +)  - abilitate emoțională, anxietate, teama de abandon
•      DETAȘARE (Introversiune – ) - retragere socială,  anhedonie, evitarea intimității
•      ANTAGONSIM (Agreabilitate – ) -  manipulare, necinste, grandomanie
•      DEZINHIBARE (Conștiinciozitate – ) - iresponsabilitate, impulsivitate, distractibilitate
•      PSIHOZĂ (Deschidere +) - convingeri neobișnuite, excentricitate, dereglare perceptivă.

Inventarul de personalitate PID-5, este un chestionar pe bază de autoraportare, format din 222 de itemi (aserțiuni), răspunsurile la fiecare aserțiune fiind solicitate pe o scală în 4 trepte, de la ”0” (”Foarte fals sau Adesea fals”) la ”3” (”Foarte adevărat sau Adesea adevărat”). Analiza statistică a răspunsurilor la cei 220 de itemi (aserțiuni) permite estimarea gradului de dezvoltare a 25 de dimensiuni disfuncționale (și a celor 5 domenii de disfuncționalitate), pe un interval în 4 trepte:
   0 - absența unor tendințe;
   1-  posibile tendințe,  cu manifestări adaptate și funcționale
   2-  tendințe dezadaptative ușoare sau moderate, prezente frecvent;
   3 – tendințe dezadaptative evidente, trăsături disfuncționale prezente sau perturbare severă.

În Raportul de evaluare PID-5, pentru cele cinci domenii (AFECT NEGATIV, DETAȘARE, ANTAGONISM, DEZINHIBARE și PSIHOZĂ) reprezentarea grafică a rezultatelor este realizată pe o scală în 8 trepte, primele două trepte (0 și 1) corespunzând absenței unor tendințe, următoarele două (2 și 3) ilustrând posibile tendințe, în timp ce următoarele trepte atenționează asupra unor  tendințe dezadaptative ușoare/ moderate (4 și 5) sau asupra unor tendințe dezadaptative evidente, disfuncționale (6 și 7).

Inventarul de personalitate PID-5 a fost dezvoltat sub egida APA (American Psychiatric Association) pentru a fi folosit în paralel cu interviul inițial al pacientului și pentru monitorizarea evoluției pacientului. Acest instrument poate fi utilizat în evaluare sau cercetare ca instrument complementar, util în luarea deciziilor clinice și nu ca singura bază pentru efectuarea unui diagnostic clinic. Pentru a urmări schimbarea în timp a severității disfuncționalității persoanei monitorizate, se recomandă ca instrumentul să fie completat la intervale regulate, așa cum este indicat clinic, în funcție de stabilitatea simptomelor individului și de condiția tratamentului. Scorurile permanent ridicate pentru o fațetă sau un domeniu  pot indica zone semnificative și problematice, astfel încât persoana care primește îngrijire ar putea necesita o evaluare, un tratament și o urmărire ulterioară. 

Inventarul de personalitate PID-5, a fost adaptat și validat pentru limba română (Constantin, Nicuță & Grădinaru, 2021), în urma analizelor realizate pe un eșantion de 5990 de evaluări reprezentative pentru populația românescă, etalonul fiind calibrat în funcție gen și vârstă (10 categorii).

 Timpul mediu de completare a chestionarului online: 25 minute.
 Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 15 ani.

 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe