document
Chestionarul  Stilului de Muncă (SM)
Cum îi place sau obișnuiește să muncească?


Chestionarul ”Stil de muncă” (Constantin & all, 2010) permite evaluare a 10 caracteristici psihologice, relevante pentru conduitele angajaților la locul de muncă. 

Stilul de muncă (modul individual de raportare la muncă sau la contextul organizațional și de abordare a sarcinilor profesionale), depinde de un set de dimensiuni psihologice individuale care rezultă din coroborarea unor trăsături de personalitate, patern-uri atitudinale, preferințe motivaționale sau comportamentale (Constantin & all, 2010). Prin combinația lor, aceste dimensiuni determină  un stil personal de a îndeplini sarcinile profesionale, o modalitate unică, specifică fiecărei persoane, de a se raporta la munca sa, la obiectivele profesionale (individuale și organizaționale) și un stil propriu de a acționa în context profesional. 

Pornind de la analiza unor modele teoretice și a unor scale similare (Borman, Kusibiak & Scheinder, 1999; Adams, 2001; Feuerstein & Nicholas, 2005), continuând cu serii de interviuri aprofundate realizate cu angajații români (Constantin & all, 2010), a fost construit, în mai multe etape, un instrument psihologic standardizat care permite evaluarea caracteristicilor psihologice esențiale, relevante pentru contextul muncii. 

Chestionarul "Stil de Muncă" (SM) conține 70 de itemi dihotomici, afirmații cu două posibile variante de răspuns (alegere forțată), incluzând și o variantă de răspuns intermediară (”?”) pentru nehotărâți sau cei care nu se regăsesc în nici una dintre cele două variante dihotomice. 

Factorii chestionarului SM, în funcție de care putem defini un ”profil individual” sau un ”stil de muncă” relevant pentru contextul muncii, sunt : 
  • Adaptativ(ă)  – Inovativ(ă) 
  • Planificat(ă) – Spontan(ă) 
  • Dependent(ă) – Independent(ă) 
  • Individualist(ă) – Colectivist(ă) 
  • Dedicat(ă) – Detașat(ă) 
  • Relaxat(ă) – Tensionat(ă) 
  • Impulsiv(ă) – Controlat(ă) 
  • Intuitiv(ă) -  Analitic(ă)
  • Adaptat(ă) – Dezadaptat(ă) 
  • Demotivat(ă) – Motivat(ă) 
Cunoașterea stilului de muncă, a conduitelor preferate care sunt activate de fiecare persoană în context profesional, poate conduce atât  o gestiune mai bună/ optimă a angajaților actuali  (”conștientizarea” preferințelor personale și utilizarea lor optimă prin raportare la obiectivele organizaționale), cât și  la o selectare mai ”inspirată” a viitorilor angajați

În procesul recrutării și selecției profesionale pot fi identificați candidații care, alături de competențele tehnice, au caracteristicile psihologice optime pentru a realiza performanța într-un anume context organizațional, pe o anumită poziție profesională. Mai mult, poate fi analizată „compatibilitatea” dintre acești candidați și echipa deja formată sau se pot oferi insight-uri valoroase privind gestionarea mai eficientă a resurselor într-o echipă deja formată

  Timpul mediu de completare a chestionarului online: 10 minute
  Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 16 ani

 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe