document
Chestionarul Toleranței la Incertitudine (TI)
Care este toleranța sa față de  incertitudine/ ambiguitate?


Chestionarul TI (Toleranță la incertitudine) permite evaluare preferințelor individuale și a stilului personal de raportare la situațiile școlare sau profesionale complexe (Constantin, 2024), marcate fie de o incertitudine minimă (control), fie de o mare incertitudine (explorare).
 
În cadrul acestui instrument, toleranța la incertitudine este definită ca o predispoziție individuală, testată în context școlar/ profesional (de care elevul/ angajatul este conștient) și rezultată dintr-o combinație de factori de personalitate adaptați fie la un context eudcațional/ profesional programat, controlat și previzibil (toleranță mică la incertitudine) fie la un context educațional/ profesional ne-programat, flexibil și imprevizibil (toleranță mare la incertitudine).

De exemplu, un angajat, în funcție de aceste caracteristici individuale, poate să fie potrivit (sau nu!) pentru un post care solicită o toleranță mare la incertitudine (top-management, creație şi inovație, consultanţă, marketing - vânzări, coordonare de proiecte de cercetare – dezvoltare etc.) sau un post care cere o toleranță mică la incertitudine (servicii financiar – contabile, controlul şi dirijarea traficului feroviar sau aerian,  controlul calității, activități de control și securitate etc.). 

În mod similar, un elev poate performa mai degrabă în activități școlare cu cerințe și reguli clare și detaliate sau, dimpotrivă în activități școlare în care a cerințele și regulile sunt inovative sau minimal definite

Chestionarul TI solicită evaluarea a 42 de itemi dihotomici, aserțiuni cu două posibile variante de răspuns (alegere forțată), incluzând și o variantă de răspuns intermediară (”?”) pentru nehotărâți sau cei care nu se regăsesc în nici una dintre cele două variante dihotomice. 
 
Scorurile pe axa toleranță mică - toleranța mare la incertitudine rezultă din combinația a șase factori: 
• complexitatea sarcinilor
• libertatea de acțiune
• diversitatea contextuală
• încredere profesională
• mobilitatea atențională
• flexibilitatea decizională


Analiza acestor dimensiuni psihologice ne permit o evaluare a modului în care elevul/ angajatul se raportează și răspunde la solicitările unui context  care cere o toleranță mică la incertitudine (capacitatea de a respecta și aplica invariabil proceduri exacte și detaliate, un maximum de precizie și uniformitate în decizii, cu respectarea unor algoritmi de decizie și acțiune, evitarea riscului etc.) sau, prin opoziție, la solicitările unui context care solicită o mare toleranță la incertitudine (capacitatea de a procesa simultan sarcini variate și incomplete, de a lua decizii în condițiile în care nu sunt disponibile toate informațiile, de adaptare rapidă la noi solicitări cu un grad mare de incertitudine etc.).

Chestionarul TI - adulți este construit, validat și etalonat pe populația românească de peste 18 ani și face referire predominant la sarcini profesionale sau la contextul de muncii, fiind un instrument ideal pentru analiza concordanței dintre structura de personalitate (cu toleranță mică/ mare la incertitudine) și solicitările locului de muncă (programat, controlat și previzibil / ne-programat, flexibil și imprevizibil). 

Chestionarul TI - elevi este adaptat pentru mediul școlar și etalonat pe adolescenți  între 14 și 18 ani, făcând referire la activități școlare și la contextul educațional. Versiunea IM pentru elevi permite evaluarea preferințelor unui elev/ unei eleve pentru sarcini și activități școlare bine structurate, clar definite sau pentru cele deschise la abordare și interpretare.

 Timpul mediu de completare a chestionarului online: 10 minute.  
  Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 16 ani