document
Chestionarul Trebuințelor Motivaționale (TM7)
Care îi sunt nevoile/ trebuințele motivaționale bazale?


Chestionarul TM vizează surprinderea principalelor trebuințe/ nevoi motivaționale, cele care stau la baza motivațiilor și deciziilor profesionale. Sunt vizate nevoile/ trebuințele descrise inițial în piramida lui A. H. Maslow (1943 ) confirmate și re-operaționalizate în modele propuse de C.P. Alderfer (1969), D. McClelland (1970), L. Kohlberg (1971), R. M. Ryan & E. L. Deci (2001) E. de Jager Meezenbroek (2012) sau S. B. Kaufman (2018). 

Pe lângă trebuințele de subzistență (fiziologice și de securitate) care ar sta la baza piramidei trebuințelor, următoarele trei trebuințe evaluate în Chestionarul TM - trebuințele de apartenență, cele legate de expertiză și cele vizând nevoia de conducere -  au fost redefinite și operaționalizate în Self Determination  Theory  sub forma nevoilor de relaționare, competență și autonomie (Ryan & Deci, 2001). 
Chiar dacă nu au fost formulate explicit în modelul lui A. H. Maslow, în Chestionarul TM sunt introduse și trebuințe din categoria celor superioare: nevoia de moralitate și nevoia de spiritualitate. Trebuințele de moralitate au fost operaționalizate în TM pornind de la o re-interpretarea modelului lui Kohlberg (1971) propusă de  Black și Reynolds în 2016 (Black & Reynolds, 2016), în timp ce, pentru operaționalizarea trebuințelor de spiritualitate, am pornit de la insight-urile formulate de E. de Jager Meezenbroek în 2012 (de Jager Meezenbroek & all, 2012), în urma analizei scalelor consacrate de evaluare a acestei nevoi superioare. Pentru operaționalizarea nevoii de autorealizare (actualizare de sine) am ținut cont atât descrierea propusă de Maslow, A. H. (1943), cât și de redefinirea aceluiași concept propusă S. B. Kaufman in 2018 (Kaufman, 2018).

Chestionarului TM conține 56 de itemi formulați sub forma unor afirmații legate de activitatea profesională, persoanele evaluate fiind solicitate să evalueze, pe o scală în cinci trepte - de la ”Niciodată adevărat” (1) până la ”Întotdeauna adevărat” (5) -  în ce măsură sunt adevărate pentru ele acele afirmații.

Raportarea evaluărilor individuale la etalonul specific categoriei de gen și de vârstă, permite identificarea profilului psihologic individual și trebuințele/ nevoile bazale dominante la persoana evaluată. 

•     Subzistență (securitate) - tendința sau preocuparea constantă a persoanei evaluate pentru nevoile de bază ale existenței: bani, stabilitate, hrană, odihnă, siguranță, confort etc. (securitate individuală).  
•     Apartenență (relaționare) - tendința sau dorința de a stabili și întreține relații de prietenie cu alții; dorința de a lucra cu plăcere într-un colectiv plăcut, cu oameni înțelegători (relații armonioase). 
•     Expertiză (competență) - tendința sau nevoia de a excela în cadrul activităților în care se angajează, de a fi considerat un expert(ă), un/o bună profesionist(ă) sau de a fi „omul din umbră” care influențează deciziile (competență profesională). 
•     Conducere (autonomie) - tendința sau impulsul de a-i influența pe cei din anturajul său mobilizându-l spre succes sau manipulându-i în interes personal; a fi șef, a conduce sau a nu depinde de alții (autonomie profesională). 
•     Moralitate (corectitudine) - tendința sau nevoia de a acționa moral, de a respecta principiile morale și normele etice, de a fi cinstit și corect în relațiile cu ceilalți (corectitudine profesională).
•     Spiritualitate (transcendență) - tendința sau preocuparea constantă pentru spiritualitate și dezvoltarea spirituală, investind timp, bani și efort, acestea fiind o parte importantă a identității sale personale (transcendență personală).
•     Autorealizare (actualizare de sine) -  tendința sau dorința de auto-realizare, de dezvoltare autentică și de atingerea, pe deplin, a potențialului personal. 

Rezultatele obținute cu ajutorul chestionarului TM pot fi deosebit de utile atât pentru activitățile de selecție profesională cât și pentru cele de consiliere pentru dezvoltare personală sau managementul carierei profesionale.

  Timpul mediu de completare a chestionarului online: 15 minute. 
  Vârsta minimă de la care se poate realiza evaluarea: 16 ani. 
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe