document
Chestionarul Leadership-ului  Tranzacțional - Transformațional  (LTT)
 Care îi este stilul de conducere preferat?


Chestionarul LTT (Leadership Tranzacțional – Transformațional), permite identificarea poziției individuale a unul manager/ lider (sau a unui aspirant la această titulatură), pe o scală în zece trepte, de la extrema unui stil de leadership bine conturat de tip  tranzacțional  la extrema unui stil de leadership de tip  transformațional

În accepțiunea acestei scale, liderul ”tranzacțional” este cel creează un mediu controlat și predictibil, standardizând activitățile, promovând respectarea procedurilor și planificărilor și focalizându-se pe atingerea obiectivelor în timp ce un liderul ”transformațional ”este cel care creează un mediu dinamic și stimulativ, personalizând activitățile pentru fiecare angajat, promovând inițiativa și conduitele inovative și focalizându-se pe dezvoltarea angajaților. 

Pornind de la modelul propus de Burns (1978) și dezvoltat Bass (Bass, 1985, Bass & Riggio, 2006), a fost construit și validat, pentru populația românească, un instrument standardizat care permite evaluarea tendinței spre unul dintre cele două stilului de leadership. Chestionarul Leadership-ului Tranzacțional - transformațional conține 41 itemi, formulați sub formă de afirmații cu două posibile variante de răspuns (alegere forțată). Fiecare afirmație include și o variantă de răspuns intermediară (”?”) pentru nehotărâți sau cei care nu se regăsesc în nici una dintre cele două variante alternative.

Specificul stilului de conducere personal și tendința spre unul dintre două forme de leadership este evaluată prin intermediul a  11 sub-scale, fiecare dintre acestea surprinzând plasarea spre unul dintre doua tendințe bipolare:
1.    Planifică …………..  versus  .…….. Reproiectează
2.    Organizează …….  versus  .…….. Facilitează
3.    Controlează ……..  versus  .…….. Deleagă
4.    Administrează ….  versus  .…….. Dezvoltă
5.    Uniformizează ….  versus  .….... Diferențiază
6.    Standardizează ..  versus  .…….. Personalizează
7.    Supervizează …..  versus  .…….. Inspiră
8.    Verifică …………..  versus  .…….. Stimulează
9.    Evaluează ……...  versus  .…….. Încurajează
10.   Corectează .…...  versus  .……..  Explorează
11.   Manageriază…...  versus  .…….. Mentorează

Studiile empirice confirmă asocierea pozitivă între un stil de leadership de tip transformațional și performanța subordonaților. De exemplu, într-o analiză de tip meta-analitic (Gang, In-Sue, Courtright & Colbert, 2011), care a luat în calcul rezultatele a 113 studii empirice independente, realizate în diferite țări, s-a (re)confirmat faptul că leadership-ul  transformațional corelează pozitiv cu performanța individuală a subordonaților (în special cu performanța contextuală), cu performanța în echipă și cu performanța organizațională. Altfel spus, liderul de tip transformațional influențează nu numai performanța individuală a subordonaților ci și performanța echipelor pe care le conduce și performanța organizațională.

Chestionarul LTT este deosebit de utilă în evaluarea stilului personal de conducere și în identificarea posibilelor abilități care ar trebui dezvoltate la liderii în formare.

Timp mediu de completare a chestionarului on-line: 10 minute.
Vârsta minimă de la care este posibilă evaluarea: 18 ani.
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe